Presentació

Aquest curs celebrem la I Jornada de treballs de Recerca de Batxillerat al Pla de l’Estany. Aquest espai pretén ser un lloc de trobada de la comunitat educativa, alumnes, famílies, professorat i persones interessades en observar una mostra de les produccions del món educatiu de la comarca del Pla de l’Estany.

Un dels objectius centrals del projecte és:

"Difondre els treballs de recerca que destaquin per la seva excel·lència, incentivant l’esperit de recerca entre l’alumnat de batxillerat. Així com donar suport al professorat  en la difusió de la feina ben feta".

En aquesta primera edició comptarem amb la participació de tots els centres que imparteixen els estudis de batxillerat a la comarca: INS Brugulat, INS Pere Alsius, INS Pla de l’Estany i la coordinació del Servei Educatiu – Centre de Recursos Pedagògics del Pla de l’Estany .

La jornada es celebrarà cada curs de manera itinerant. Enguany tindrà lloc a  l’INS Brugulat el proper dimecres 21 de març a partir de les 16.30h.

En aquest espai hi trobareu els resums de les presentacions seleccionades aquest curs.