08015. Un projecte que canviarà el barri.

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/la_sostenibilitat_al_mon/cimeres_internacionals/NY_odspost_2015/ODS/Enllacos/20151014_ODS_cat.pdf


4.7 Per a 2030, garantir que tot l’ alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.
Objectius de desenvolupament sostenible.
08015 és un projecte pensat des de l'àrea de tecnologia per poder treballar transversalment en equips i desenvolupant competències digitals. Els equips cocrearan projectes per fer del nostre barri, un Smart barri, seguint les fases del Design Thinking centrat en l'usuari, els veïns. S'ajudaran d'eines de fabricació digital i programació per poder prototipar les seves propostes. Un cop enllestides es plasmaran en una maqueta intel·ligent. L'App Aurasma, ens permetrà gaudir dels vídeos i projectes tècnics creats pels alumnes, amb el mòbil. Cadascun dels equips té uns objectius, característiques i aprenentatges, i dintre de cada equip, es reparteixen diferents rols.

Ana Albalat