Medicació

 8h Cusimolol Pressió ocular  2 gotes per ull
Esmorzar
BlísterPlusvent Dilatador bronquis S'ha de prendre dues dosis amb la campana: 1) Posar-se les pinces nasals; 2) Després de cada inhalació comptar fins a 8 sense treure la boca de la campana i respirant a poc a poc.
  Spiriva Respimat Dilatador bronquis S'ha de prendre una dosi amb la campana: 1) Posar-se les pinces nasals; 2I) Després de cada inhalació comptar fins a 8 sense treure la boca de la campana i respirant a poc a poc. 3) Després cal netejar-se la boca i llençar l'aigua ja que és molt fort.
  Somazina
Memòria
Sobre per diluir en aigua
    
 Sopar Blíster

  Plusvent  Dilatador de bronquis S'ha de prendre dues dosis amb la campana: Després de cada inhalació comptar fins a 8 sense treure la boca de la campana i respirant a poc a poc.
       
 Dormir Chalatan  Pressió ocular 1 gota per ull
 Deprax Per dormir
 Mitja hora abans d'anar al llit