Organització i tutoria

3r A Tutora: Judith Pujol
                    Horari d'entrevistes: dilluns 12h  i divendres 15'15h 
3r B Tutor: Anna Ramón
                    Horari d'entrevistes: dimecres 9h i divendres 16'15h.
3r C Tutora: Julio Paunero
                    Horari d'entrevistes: dijous 15'15h i divendres 9h.

o    CATALÀ Tutors

o    CASTELLÀ: tutors

o    MATEMÀTIQUES Tutor i Elisenda Lluch. Reforç: Marina Gual

o    PROJECTE: tutors

o    RELIGIÓ: tutors

o    VALORS: tutors

o    ANGLÈS: Carles Astor i Ignasi Vilarnau

o    EDUCACIÓ FÍSICA à Àlex Martí

o    E.FÍSICA EN EL MEDI AQUÀTICà Eva Alberti i Enric Martín

o    INFORMÀTICA à Eduard López i tutors

o    MÚSICA: Anna Ramón

o    PLÀSTICA: Judith Pujol (A), Lluïsa Cardoso (B) i Mercè Varela (C) 

o    L'aventura de Llegir/Pla Lector; Tutors

o    TALLERS:  Julio Paunero (Interioritat) Josep Ma Bové (Hort), Sergi Delgado (Competències Socials), Anna Ramón (Reciclatge), Anna Carpintero (Contes/Educació Emocional), Enric Martín (Jocs del món)


Si alguna família està interessada en mantenir una entrevista amb algun professor/a especialista, 
cal que es posi en contacte amb ell/a mitjançant l'agenda.