Organització i tutoria

4t A Tutora: Anna Carpintero
                    Horari d'entrevistes: dimarts d'11-12h/ dimecres de 15'15-16'15h
4t B Tutora: Josep Mª Bové
                    Horari d'entrevistes: dimarts de 10-11h/ 
4t C Tutor:  Sergi Delgado
                    Horari d'entrevistes: dimecres de 9-10h/ dimecres de 16'15-17'15h

Mestres i especialistes de 4t de primària:

 • PROJECTE: Tutors de nivell i Eduard López 
 • CASTELLÀ: Equip de tutors 
 • MATEMÀTIQUES tutors de nivell i 4tB Elisenda Lluch
 • RELIGIÓ: Equip de tutors
 • VALORS: Equip de tutors
 • ANGLÈS: Carles Astor(A, C) i Ignasi Vilarnau ( B)
 • EDUCACIÓ FÍSICA à Enric Martín
 • Ed. FÍSICA EN EL MEDI AQUÀTICà Eva Alberti i Àlex Martí
 • INFORMÀTICA à Eduard López
 • MÚSICA à Mayka Vera
 • PLÀSTICA à Luisa Cardoso (A,B) Mercè Varela (C)
 • PLA LECTORà Tutors
 • TALLER :Julio Paunero, Josep Ma Bové, Enric Martín, Anna Carpintero, Sergi Delgado, Anna Ramon

Si alguna família està interessada en mantenir una entrevista amb algun mestre/a especialista, 
cal que es posi en contacte amb ell/a mitjançant l'agenda.