Organització

RELACIÓ DE MATÈRIES I PROFESSORS 4t. d’ESO – Curs 2015-2016
DIRECTORA                   Sra. Montserrat Torices.
SOTSDIRECTOR               Sr. Oriol Capdevila.
CAP D’ESTUDIS               Sr. Francesc Codorniu.
COORD. DE CICLE           Sr. Jordi Puigvert.
TUTORS                          Sra. Covadonga Vicente, Sr. Jordi Puigvert, Sr. Ramon Vila i Sra. Susana García.

Assignatures comunes

Llengua Catalana               Sr. Ramon Vila (A,B,C)
Llengua Castellana            Sra. Covadonga Vicente (A,B,C)
Llengua Anglesa                Sra. Susana García, Sra. Mónica López, Sra. M. Àngels Planas, Sr. Sergi Quintana i auxiliar de conversa (A, B, C)
Matemàtiques                    Sr. Andrés Antón (A) i Gmà Enric Carreras (B,C)
CC. Socials                        Sr. Borja Cabezali (A) i Sra. Mercè Toll (B,C)
Educació Física                 Sr. Jordi Puigvert (A,B,C)
Natació                               Sra. Marta Verge (A,B,C)
Religió                                Gmà. Eladi Gallego (A,B,C)
Projecte de recerca            Srs. Manoel Muxico (A), Jordi Puigvert (B) i Albert Ibáñez (C)
Equip ApS                          Srs. Manoel Muxico (A), Jordi Puigvert (B) i Albert Ibáñez (C)

Assignatures específiques

Alemany                              Sr. Pere Güell (A,B,C)
Francès                               Sra. Covadonga Vicente (A,B,C)
Informàtica                          Sr. Sergi Bernabeu (A,B,C)
Llatí                                     Sr. Pere Güell (A,B,C)
Ed. visual                            Sr. Àlex Bauzà (A,B,C) i Sr. Manel Torrent (A,B,C)
Música                                Sra. Eva Rossini (A,B,C)
Tecnologia                          Sra. Carme Sánchez (A,B,C)
Biologia i Geologia             Sr. Oriol Capdevila (A,B,C)
Física i Química                 Sra. Anabel Rodríguez (A,B,C) i Sr. Andrés Antón (A,B,C)

Calendari escolar
Inici de curs: 12 de setembre de 2017.
Final de curs: 22 de juny de 2018.
Festes de lliure disposició: 7 de desembre, 12 de febrer i 30 d’abril.
Festius: 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 1 de maig i 21 de maig.
Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.


PERÍODE D’AVALUACIONS

1a.  AVALUACIÓ

Del 12 de setembre al 12 de desembre.
 
Inici de curs:
12  de setembre, 9:30 h. (Sala de conferències).
 
Reunió de pares:
18 de setembre, 19:00 h. (Sala de conferències).
 
Activitats:
Convivències inici de curs Llinars: 14 de setembre.
Intercanvi amb Alemanya (vénen): 21 al 29 de setembre
Setmana de la ciència: del 13 al 17 de novembre.
Jocs Esportius de la Immaculada: 4 de desembre.
Sortides Festes de la Immaculada: 5 de desembre.
 
Lliurament notes:
 Av. prèvia: del 16 al 19 d’octubre.
1a. avaluació: 13-15 de desembre.


2a.  AVALUACIÓ

13 de desembre al 26 de febrer.

Activitats d’avaluació:
Recuperacions 1a. avaluació: del 8 al 10 de gener
Competències bàsiques: 6 i 7 de febrer.

Activitats:
Convivències creixement personal: 11-12 de gener.

Lliurament notes 2a. avaluació: del 22 al 24 de març

3a.  AVALUACIÓ

Del 27 de febrer al 4 de juny

Activitats d’avaluació:

Recuperació d’assignatures del curs anterior:19 de març
Recuperacions 2a. avaluació: del 3 i 4 d’abril
Presentació del Projecte de Recerca/ApS: 5 de maig
Defensa del Projecte de Recerca/ApS: del 28 de maig a l’1 de juny

Proves de recuperació de final de curs: del 13 al 15 de juny
Recuperació extraordinària:  3 i 4 de setembre

Activitats:
Intercanvi amb Alemanya: del 8 al 16 de març (hi anem)
Intercanvi amb Suïssa:
De 2 al 12 de març (hi anem)
Del 16 al 23 de març (vénen)
Jornades d’Orientació Acadèmica: 5 i 6 d’abril.
Setmana SED: del 9 al 14 d’abril.
Setmana Cultural: del 23 al 27 d’abril.

Acte acadèmic final d’etapa: 15 de juny.
Viatge final de curs: del 18 al 22 de juny.

Lliurament notes:
§  3a. avaluació: del 5 al 8 de juny
§  Finals: 28 de juny i el dia 29 atenció a les famílies