Organització

L'Etapa d'Infantil atèn a alumnes de 3 fins als 6 anys. Aquesta etapa s'organitza en un cicle de tres cursos escolars cadascun: Infantil 3 anys, Infantil 4 anys i Infantil 5 anys.
 
Els mestres especialistes per tota l'etapa són:
. Música: Mercè López
. Anglès: Adriana Girbau
. Psicomotricitat i Medi Aquàtic: Laia Balaguer