Organització

Relació de Matèries i professors 2n. Batxillerat 

DIRECTORA: Sra. Montse Torices
SOTSDIRECTOR: Sr. Oriol Capdevila
CAP D’ESTUDIS: Sr. Francesc Codorniu
COORDINADOR: Sr. Oriol Capdevila
TUTORS: Sra. Carme Sánchez, Anabel Rodríguez, Sr. Pere Güell, Sr. Àlex Bauzà.

Professors:


Matèries Comunes:

 • LLENGUA CATALANA II: Sr. Ramon Vila (A,B,C).
 • LLENGUA CASTELLANA II: Sr. Pere Güell (A,B,C).
 • LLENGUA ESTRANGERA II: Sra. Susana García, Sra. Mónica López, Sra. M. Àngels Planas, i auxiliar de conversa         
 • HISTÒRIA: Sr. Albert Ibáñez (A), Sr. Francesc Codorniu  (B, C).
 • HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA: Sr. Manoel Muxico (A, B, C)
 • RELIGIÓ: Sr. Josep M. Bové, Sr. Borja Cabezali, Sr. Albert Ibáñez i Sr. Llorenç Muñoz.

Matèries Troncals d'Opció:

 • MATEMÀTIQUES de CC. SS. I: Sr. Oriol Capdevila
 • LLATÍ I: Sr. Pere Güell
 • MATEMÀTIQUES I: Sra. Begoña Hernández
 • HISTÒRIA i FONAMENTS de l'ART II: Sr. Àlex Bauzà

Matèries de modalitat i específiques:

 • ECO. DE L’EMPRESA II: Sr. Borja Cabezali
 • HISTÒRIA DE L’ART: Sr. Àlex Bauzà
 • GEOGRAFIA: Sra. Irene de Manuel 

 • FÍSICA II: Sr. Josep M. Giralt
 • TEC. INDUSTRIAL II: Sra. Carme Sánchez
 • BIOLOGIA II: Sr. Josep M. Rodríguez
 • QUÍMICA II: Sra Anabel Rodríguez                                                                                                                      
 • DISSENY: Sr. Àlex Bauzà
 • DIBUIX ARTÍSTIC II: Sr. Manel Torrent
 • DIBUIX TÈCNIC II: Sr. Manel Torrent

 • ALEMANY: Sr. Pere Güell
 • FRANCÈS:  Sra. Covadonga Vicente
 • PSICOLOGIA: Sr. Manoel Muxico