Organització

Relació de Matèries i professors 1r. Batxillerat 

DIRECTOR: Sra. Montse Torices
SOTSDIRECTORA: Sr. Oriol Capdevila
CAP D’ESTUDIS: Sr. Francesc Codorniu
COORDINADOR: Sr. Oriol Capdevila
TUTORS: Sr. Manel Torrent, Sr. Manoel Muxico, Gmà. Enric Carreras

Professors:

Matèries Comunes:

 • LLENGUA CATALANA I: Sra. M. Mercè Toll (A, B)
 • LLENGUA CASTELLANA I: Sr. Manoel Muxico (A, B)
 • LLENGUA ESTRANGERA I: Sra. Susana García, Sra. Mónica López, Sra. M. Àngels Planas i auxiliar de conversa
 • FILOSOFIA i CIUTADANIA: Sr. Manoel Muxico (A, B)
 • RELIGIÓ: Sr. Daniel Villarroya (A, B)
 • EDUCACIÓ FÍSICA: Sr. Jordi Puigvert (A, B)
 • NATACIÓ: Sra. Marta Verge (A, B)
 • CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORTANI: Sr. Josep Manel Rodríguez (A, B)

Matèries Troncals d'Opció:

 • MATEMÀTIQUES de CC. SS. I: Sr. Oriol Capdevila
 • LLATÍ I: Sr. Pere Güell
 • MATEMÀTIQUES I: Sra. Begoña Hernández


Matèries de Modalitat i Específiques:

 • ECONOMIA: Sra. Irene de Manuel
 • ECO. DE L’EMPRESA I: Sr. Borja Cabezali
 • Ha. del MÓN CONTEMPORANI: Sr. Albert Ibáñez           

 • QUÍMICA I: Sra. Anabel Rodríguez                  
 • FÍSICA I: Gmà. Enric Carreras
 • BIOLOGIA I: Sr. Josep Manel Rodríguez

 • TEC. INDUSTRIAL I: Sra. Carme Sánchez
 • CULTURA AUDIOVISUAL: Sr. Manel Torrent
 • DIBUIX TÈCNIC I: Sr. Manel Torrent

 • ALEMANY: Sr. Pere Güell
 • FRANCÈS: Sra. Covadonga Vicente
 • SOCIOLOGIA: Sr. Llorenç Muñoz

Calendari general curs 2017-2018

 • Inici de curs: 12 de setembre de 2017. 

 • Final de curs: 22 de juny de 2018. 

 • Festes de lliure disposició: 7 de desembre, 12 de febrer i 30 d’abril. 

 • Festius: 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 1 de maig i 21 de maig.. 

 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 ambdós inclosos.

 • Vacances de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.


Calendari 1r. Batxillerat

1a. AVALUACIÓ del 12 de setembre al 7 de desembre 

Inici de curs: 12 de setembre, 10 h., a la Sala de Conferències. 

Reunió de pares: 26 de setembre, a les 19 h., a la Sala de Conferències. 

Activitats d’avaluació: 

 • Exàmens finals d’avaluació: dies 23, 24, 27 i 28 de novembre. 
Activitats: 
 • Convivències inici de curs Llinars: 19 de setembre. 
 • Setmana de la ciència: del 13 al 17 de novembre. 
 • Jocs Esportius de la Immaculada: 4 de desembre. 
 • Sortides Festes de la Immaculada: 5 de desembre. 
Intercanvis: 
 • Intercanvi Alemanya: del 21 al 29 de setembre (vénen). 

Lliurament de notes: 
 • Avaluació prèvia: 17-20 d’octubre. 
 • 1a. avaluació: 12-15 de desembre. 


2a. AVALUACIÓ -del 12 de desembre al 5 de març- 

Activitats d’avaluació: 

 • Recuperacions 1a. avaluació: 8 i 9 de gener. 
 • Exàmens finals d’avaluació: 22, 23, 26 i 27 de febrer. 

Intercanvis: 

 • Convivències creixement personal: a determinar (8 i 9 de febrer). 
 • Intercanvi Anglaterra: del 26 de gener al 2 de febrer (vénen). 

Lliurament de notes: del 6 al 9 de març. 


3a. AVALUACIÓ -del 7 de març al 4 de juny- 

Activitats d’avaluació: 

 • Recuperacions 2a. avaluació: 3 i 4 d’abril. 
 • Exàmens finals d’avaluació: 24, 25, 28 i 29 de maig. 
 • Exàmens de final de curs (recuperació i millorar nota): 7, 8, 11 i 12 de juny. 
 • Recuperació extraordinària: 1 i 4 de setembre. 

Activitats: 

 • Setmana SED: del 9 al 14 d’abril. 
 • Setmana Cultural: del 23 al 27 d’abril. 
 • Viatge de final de curs: del 14 al 19 de juny aproximadament. 

Intercanvis: 

 • Intercanvi Alemanya: del 8 al 16 de març (hi anem). 
 • Intercanvi Anglaterra: del 21 al 27 d’abril (hi anem). 
 • Intercanvi a Ginebra (Suïssa): 

            o del 2 al 12 de març (hi anem). 

            o Del 16 al 23 de març (vénen). 

Lliurament de notes 

 • 3a. avaluació: 5 de juny. 
 • Finals: 28 de juny. 
 • Atenció a les famílies dia 29 de juny.