โครงการเดิน-วิ่ง วิเศษสมุทคุณ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้แจ้งการชำระเงิน  ผ่านเว็บไซต์ http://www.wsk.ac.th
** หมายเหตุ ท่านที่สมัครเดิน-วิ่งผ่านเว็บไซต์โรงเรียน และยืนยันการชำระเงินแล้ว สามารถติดต่อรับเสื้อ เบอร์ และใบเสร็จ ได้ที่ห้องงบประมาณของโรงเรียน ในวันและเวลาทำการ หรือนำหลักฐานการชำระเงิน ไปติดต่อรับได้ที่จุดรับสมัคร ณ สวนสุขภาพเก่า ทุกวัน เวลา 15.30 เป็นต้นไป **

ยืนยันการชำระเงิน มินิมาราธอน ครั้งที่ 1รายชื่อผู้สมัครออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ http://www.wsk.ac.th