หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
วิชา การสร้างสรรค์งานกราฟิก 1 (ง20207) 
 โดยคุณครูสุคนธ์ฑา  พันธเสน

 ::: เข้าร่วมชั้นเรียนที่นี่ :::

https://classroom.google.com/c/NjQ1OTg0NDU3M1pa https://classroom.google.com/c/NjQ1OTk3MDU4M1pa https://classroom.google.com/c/NjQ2MDA4NDk2OFpa
https://classroom.google.com/c/NjQ2MDAxMTU5Nlpa https://classroom.google.com/c/NjQ2MDAxMjQ5MFpa https://classroom.google.com/c/NjQ1OTg0NDU4M1pa
https://classroom.google.com/c/NjQ1OTY0NzkzNlpa https://classroom.google.com/c/NjQ2MDE0MTU2Mlpa https://classroom.google.com/c/NjQ2MDAwNDQyMVpa
https://classroom.google.com/c/NjQ1OTk2MTU3OVpa https://classroom.google.com/c/NjQ2MDA3MTY4OFpa


มุมประชาสัมพันธ์จากคุณครู

  • กำหนดการสอบปลายภาคเรียน 1/2559       สอบปลายภาคเรียน (นอกตาราง) ในระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2559      1.จัดสอบในชั่วโมงที่เรียน      2.เนื้อหาที่ออกสอบจะเกี่ยว การสร้างเอฟเฟ็คให้กับภาพและการใช้ Layer Style       3.สามารถศึกษาเนื้อหาได้ที่ www.gg.gg/teacherple
    ส่ง 1 ก.ย. 2559 03:06 โดย นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน
  • เข้าร่วม Grop : M1 COMdesing นักเรียนคนใดที่ต้องการติดต่อครูผู้สอนให้เข้าร่วม Grop ที่ชื่อว่า M1 COMdesing เพื่อปรึกษาครูผู้สอนเกี่ยวกับรายวิชานี้ 
    ส่ง 26 ส.ค. 2559 02:32 โดย นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน