Welcome

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรามาส่อง AR กันเถอะนะ


Tao2.mp4    
gg.gg/23102techno  


https://www.facebook.com/tao.whuay  

 • การใช้ Google Education Blogger :  https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=8628064823713305134#allposts
  ส่ง 20 ก.ย. 2560 00:29 โดย supattra tapiantong
 • ดาวโหลดแบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัว
  ส่ง 15 พ.ค. 2560 21:34 โดย supattra tapiantong
 • หมดเวลาส่งงานแก้ไข แจ้งนักเรียนทุกคนที่เรียนรายวิชา ง23102  บัดนี้ล่วงเลยเวลาการส่งงานแก้ไขแล้วนะคะ  นักเรียนไม่ต้องส่งงานมาที่ Class Room แล้วนะคะ  ครูตัดเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  ส่ง 3 ต.ค. 2559 01:09 โดย supattra tapiantong
 • รองาน เพราะสามัญสำนึกความรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบุคคล...  เหลือเวลารองานเพียงแค่ 1 วันงานไม่ส่ง ข้อสอบทำไม่ได้ก็จะได้รับผลของการกระทำไปตามระเบียบนะคะ #0
  ส่ง 29 ก.ย. 2559 02:26 โดย supattra tapiantong
 • กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 สอบปลายภาค ๑/๒๕๕๙ - ในวันที่ ๒๐,๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ และในวันที่ ๑๙,๒๑,๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖
  ส่ง 14 ก.ย. 2559 18:20 โดย supattra tapiantong
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม » • สมุดจด ให้นักเรียนจัดการสมุดที่จดบันทึกให้เรียบร้อย  เพราะครูจะมีคะแนนการบันทึกให้ด้วยคะ
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 23:29 โดย supattra tapiantong
 • การส่งงาน ถึง  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  อย่าลืมส่งงานครูใน Classroom นะคะ  จะได้มีคะแนนเก็บเยอะๆ นะ 
  ส่ง 22 ก.ค. 2559 03:12 โดย supattra tapiantong
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


สมาชิกในรายวิชา ง23102  ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

3/2   3/4

3/6   3/8

 
  


สมาชิกในรายวิชา ง23102  ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

https://classroom.google.com/u/0/c/OTIyOTg0MzU2MFpa  
https://classroom.google.com/u/0/c/OTIyOTg0MzU2MFpa
  
https://classroom.google.com/u/0/c/OTIzMTExMjgzNlpa  https://classroom.google.com/u/0/c/OTIzMDcwNDUxNlpa  
https://classroom.google.com/u/0/c/OTIyOTUzMjY0NVpa
  
  
  

  

    


        
  
สมาชิกในรายวิชา ง23102  ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

classroom 
classroom
https://classroom.google.com/c/NjQ1OTQ5NDA5OVpa

https://classroom.google.com/c/NjQ1OTY4ODE4N1paสมาชิกในรายวิชา ง23102  ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

hhttps://classroom.google.com/c/MTUzMDY3MTQ5MVpa https://classroom.google.com/c/MTUyNzUwMjUwMlpa
https://classroom.google.com/c/MTUzMDY1Njk0NFpa https://classroom.google.com/c/MTUyNzQyMzkwM1pa


สมาชิกในรายวิชา ง23102  ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559

3/1   
3/3    3/5

https://classroom.google.com/c/Mjg0ODk0ODEyOVpa    https://classroom.google.com/c/Mjg0ODU0Njg4NFpa

    
   

คนที่ชื่อว่า "ครู"

ครู ปกติทั่วไป ได้แค่บอกเล่า
ครู ที่ดีทำหน้าที่ อธิบาย
ครู ที่เหนือกว่าใช้วิธีแสดงให้เห็น
ส่วนครู ที่ยิ่งใหญ่นั้น สร้างแรงบันดาใจ

วิลเลี่ยม อาร์เธอร์ วอร์ด
นักเขียนชาวอเมริกัน

วิศวกรสร้างคน

  "จงรู้จักตัวเอง"
 
จงรู้จัก "ตัวเอง" คำนี้หมาย
มีดีร้าย อยู่เท่าไร เร่งไขขาน
ข้างฝ่ายดี มีไว้ รีบไขขาน
ข้างฝ่ายชั่ว รีบประหาร ให้หมดไป
       
จงรู้จัก "ตัวเอง" คำนี้หมาย
ว่าในกาย มีกิเลส เป็นนายใหญ่
จึงได้เปรียบ แต่จะทำ บาปกรรมไป
ต่อควบคุม มันได้ จึงรักบุญ
    
จงรู้จัก "ตัวเอง" คำนี้หมาย
ว่ามันไร้ ตนตัว มัวแต่หมุน
ไปตามเหตุ ตามปัจจัย ที่ไสรุน
พ้นบาป-บุญ ชัว-ดี มีนิพพานฯ  

พุทธทาสภิกขุ

หน้าเว็บย่อย (1): โครงสร้างภาษา C
Comments