รายงานวันนี้


ประกาศล่าสุด

 • Google URL Shorener ย่อ URL สั่นๆง่ายๆ งี๊สิเจ๋ง URL (Uniform Resource Locator) คือ ที่อยู่ (Address) ของข้อมูลต่างๆ บนโลก Internet เช่น ที่อยู่ของเว็บไซต์ google ก็คือ www.google.co.th แต ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 08:29 โดย นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล
 • ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม จึงถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ขอให้นักเรียนชั้น ม.2 ทุกคนทำงานที่ค้างใน google ส ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 06:58 โดย นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล
 • ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 เป็นวิชาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ทุกคนนั้น จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 4 หัวข้อหลักด ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2559 01:53 โดย นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล
 • แจ้งการเปิดใช้งานเว็บไซต์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ขณะนี้เว็บใซต์อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่สามารถเข้าเว็บไซต์แบบย่อได้ที่ http://gg.gg/wsksprite
  ส่ง 2 ก.ค. 2559 01:19 โดย นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

pornsumrit@wsk.ac.th


โรงเรียน กระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ




หน้าเว็บย่อย (1): แผนการจัดการเรียนรู้