หน้าแรก


รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น (ง20215)


ประกาศล่าสุด

 • ประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.3 ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนจัดกิจกรรม "วันรักลูก" จัดประชุมผู้ปกครอง แจ้งผลการเรียนกลางภาค 1/2559  
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 01:06 โดย Sujirat Tungjitchokchai
 • ประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.3 ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังส ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 01:07 โดย Sujirat Tungjitchokchai
 • สอบซ่อมกลางภาค 1-2559 ให้นักเรียนที่สอบตกกลางภาค 1/2559 มาติดต่อขอสอบซ่อม ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.50 น. ที่ห้องปฏิบัต ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 00:54 โดย Sujirat Tungjitchokchai
 • กำหนดสอบปลายภาค โรงเรียนกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558วันที่ 19 - 23 กันยายน พ.ศ.2559
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 00:45 โดย Sujirat Tungjitchokchai
 • แจ้งผลสอบกลางภาค 1/2559 แจ้งผลสอบกลางภาค รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ (ง20215) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 :: คลิกที่นี่ ::
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 00:54 โดย Sujirat Tungjitchokchai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
กิจกรรมการเรียนสอน


เข้าร่วมชั้นเรียนที่นี่

https://classroom.google.com/c/MTUxOTkwOTg5NFpa https://classroom.google.com/c/MTUxOTkxODcyOFpa https://classroom.google.com/c/MTUxOTkxOTM2NVpa 
https://classroom.google.com/c/MTUxOTkwOTg0OFpa https://classroom.google.com/c/MTUxOTg4NjEzM1pa https://classroom.google.com/c/MTUxOTg5NDIyOVpa 
https://classroom.google.com/c/MTUxOTg5OTQwMVpa https://classroom.google.com/c/MTUxOTkwNDgwM1pa


เช็คเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


กำหนดส่งงาน วิชา การพัฒนาเว็บไซต์

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"