Kontakt

Kontakt ze Stowarzyszeniem "Wrota":

Jacek Rugieł (jrugiel@gmail.com)

Informacje na temat działalności dla panów:

Dariusz Augoff (dariusz.augoff@gmail.com)

Informacje na temat działalności dla studentów, licealistów i gimnazjalistów:

Przemysław Wrona (wrona.przemek@gmail.com)

Informacje na temat działalności "Akademii Familijnej":

Andrzej Dunajski (adunajski@gmail.com)