หน้าแรก13/12/2560  ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี หมายเหตุ   เกียรติบัตรยังไม่ได้ส่งมาห้ ถ้าได้รับแล้วจะแจ้งอีกครั้งครับ

สรุปผลการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560

    ธรรมศึกษาชั้นตรี  จำนวน   237 คน    ผ่าน  216 คน
    ธรรมศึกษาชั้นโท  จำนวน  145 คน
    ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน    76 คน
    รวมผู้เข้าสอบทั้งหมด        458 คน        - ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโรงเรียนวัชรวิทยา

                - กำลังตรวจ
        - กำลังตรวจ

1. ทำไมต้องสอบธรรมศึกษา

    การสอบธรรมศึกษาก็เหมือนกับการสอบทั่วๆ ไป 
เป็นการสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา
    การสอบธรรมศึกษาอย่างน้อยก็ทำให้เราเข้าใกล้ศาสนาประจำชาติมากขึ้น รู้ดีรู้ชอบมากขึ้น ถ้ามีโอกาศก็น่าจะลองดูก็ไม่เสียหายแถมยังได้ฝึกเขียนอีกด้วย

2. สอบแล้วได้อะไร

    คนทั่วไปจะเรียนธรรมศึกษา , พระสงฆ์เรียนนักธรรม
มีสามชั้น ตรี โท เอก
    หากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร ที่สามารถใช้ได้
ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องสอบใหม่

3. สามารถนำไปประกอบการเรียนต่อหรือการสมัครงานได้ไหม
    
    ได้แน่นอน เพราะตอนนี้เกือบทุกมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการสอบธรรมศึกษา และการสมัครงานบางที่สนับสนุนให้พนักงานสอบธรรมศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานของ
ภาครัฐ (หน่วยงานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา) 

4. ถ้าไม่มีรายชื่อสอบได้ไหม
    
    ถ้าไม่มีรายชื่อสอบไม่ได้ครับ แต่ถ้ามีรายชื่อไม่สอบ
ต้องทำบันทึกแจ้งที่กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนะครับ บอกเหตุผลที่ชัดเจน

หมายเหตุ  รวบรวมจากบทความจากที่ต่างๆ

หน้าเว็บย่อย (1): Geotool1/4