ยินดีต้อนรับครับ.....


โรงเรียนวัชรวิทยา  93 ถ.เทศบาล2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในงานศิลหัตถกรรมนักเรียน สพม.41 วันที่ 19 ก.ย. 60

ติวนักเรียน รร.เฉลิมพระเกียรติฯ กพ.
ติวO-NET นักเรียน รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร (20/08/60)

เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา โรงเรียนวัชรวิทยา (11/08/60)

ค่าย สสวท. E-SMAT
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์3 นักเรียนโครงการ สสวท.และE-SMAT (7-9/10/60)
Jurassic World
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6/2 (19/08/60)

การเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 (10/08/60)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่วงจรมิติคุณภาพทั้งระบบ (11-12/10/60)
ปลูกต้นดาวเรือง
ครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นม. 6/2 ร่วมใจปลูกต้นดาวเรือง (17/08/60)

นักเรียนรับรางวัล
นักเรียนชั้น ม.6/2 รับรางวัลนักเรียนผู้มีความเพียร รร.วัชรวิทยา (01/08/60)