กลุ่มงานนโยบายและแผนสรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
http://anyflip.com/pknjn/mldn/คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนโยบายและแผน ปี 2562
http://anyflip.com/pknjn/aetz/


คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนโยบายและแผน ปี 2561
http://anyflip.com/pknjn/mosh/

คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนโยบายและแผน ปี 2560
http://anyflip.com/pknjn/qkec/


คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนโยบายและแผน ปี 2559
http://anyflip.com/pknjn/odgl/

เอกสารระบบ

ระบบยุทธศาสตร์
https://drive.google.com/drive/folders/1GCoWXuqWK_0Rm95wtYh_Z_kdwvVnBFs4?usp=sharing 
https://drive.google.com/drive/folders/1JB3NfpSvwHCvh6-wtBSG1hCJJIYlt9uv?usp=sharing
Comments