309


 • เวลาเรียนแบบปกติ
 • คาบ 1  08.20-09.10
 • คาบ 2  09.10-10.00
 • คาบ 3  10.00-10.50
 • คาบ 4  10.50-11.40
 • คาบ 5  11.40-12.40
 • คาบ 6  12.40-13.30
 • คาบ 7  13.30-14.20
 • คาบ 8  14.50-15.10
 • คาบ 9  15.10-16.00

ข้อมูลรายวิชา
เช็คเวลาเรียน
http://www.wr.ac.th/CheckStudy/


ตารางสอน • วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201
 • บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 • บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
 • บทที่ 3 แรงและกฏการเคลื่อนที่


 • วิชาเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
 • บทที่ 1
 • บทที่ 2
 • บทที่ 3
 • บทที่ 4
 • บทที่ 5
 • ชุมนุมArduino


http://www.wr.ac.th/CheckStudy/


                                           หน้าเว็บย่อย (34): ดูทั้งหมด
                                           Comments