ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
1.แจ้งเตือนสำหรับผู้ปฏิบัติ
2. แจ้งเตือนสำหรับนักเรียน

ปฏิทินวิชาการ


แสดง 9 รายการ
งานวันเริ่มวันสุดสุด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
งานวันเริ่มวันสุดสุด
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 27 กุมภาพันธ์ 2560 3 มีนาคม 2560 
ม.3 ม.6 ส่งผลการเรียน 7 มีนาคม 2560 7 มีนาคม 2560 
ม.3 ม.6 ซ่อมเสริมแก้ผลการเรียน 0 ร ม.ส. ม.ผ. 7 มีนาคม 2560 24 มีนาคม 2560 
ม.3 ม.6 กรอกผลการเรียนผ่าน SGS 10 มีนาคม 2560 10 มีนาคม 2560 
ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ส่งผลการเรียน 10 มีนาคม 2560 10 มีนาคม 2560 
ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 กรอกผลการเรียนผ่าน SGS 17 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 
รับนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ประเภททั่วไป 27 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2560 
ซ้อมรับ ป.พ.1 ชั้น ม.3 ม.6 28 มีนาคม 2560 28 มีนาคม 2560 
พิธีรับ ป.พ.1 ชั้น ม.3 ม.6 29 มีนาคม 2560 29 มีนาคม 2560 
แสดง 9 รายการ
Comments