ติดต่อเรา

Visit Us 

โรงเรียนวาปีปทุม สพม.26

303 หมู่ 25 ตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120

ส่งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน เสนอแนะ ที่นี่
Email Addresses

General: wpt@wpt.ac.th
Advertising: krubua@wpt.ac.th
Announce: krubua@wpt.ac.th
Webmaster: krubua@wpt.ac.th
Partnerships: krubua@wpt.ac.th

Phone Number

สามารถติดต่อสำนักงานโรงเรียนวาปีปทุม ในวัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น
กรุณาโทร 043799373. และส่ง  fax มาที่ 043799372.

ผู้อำนวยการ ดร.มณูญ  เพชรมีแก้ว โทร.0850064665
รองผู้อำนวยการ สุเชษฐ์ โคตรพัฒน์ โทร.0803637890
รองผู้อำนวยการ วัชรินทร์  ติดวงษา โทร.0831474508

Everything Else

ถ้าท่านมี ข้อร้องเรียน ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อทางอีเมล์ wpt@wpt.ac.th Team Us


Comments