ศึกษาดูงานที่ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โพสต์14 มี.ค. 2560 19:47โดยadmin wpt
โรงเรียนวาปีปทุม คณะผู้บริหาร ครู ทีมงานวิชาการ ทีมงานโครงการห้องเรียนพิเศษ นำโดย ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม นำคณะครู ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนวาปีปทุมขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และคณะ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
<< ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
Comments