ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ประเภทในเขตบริการและเพิ่มเติมครั้งที่ 1

โพสต์3 เม.ย. 2560 20:22โดยadmin wpt   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2560 21:25 ]
  1. หนังสือประกาศรายฃื่อประเภทในเขตบริการ
  2. รายฃื่อนักเรียนประเภทในเขตบริการ(จับฉลากและสอบคัดกรองการอ่าน)
  3. หนังสือประกาศ เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1
  4. รายชื่อนักเรียนประเภทสอบทั่วไป(ทดแทนนักเรียนในเขตบริการที่ไม่ครบจำนวน)
    ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัวและสอบคัดกรองการอ่าน
    ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์  
    หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Comments