ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โพสต์5 เม.ย. 2560 23:53โดยadmin wpt
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ประเภททั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัววันที่ 7 เมษายน 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนวาปีปทุม
Comments