ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

โพสต์5 เม.ย. 2560 01:15โดยadmin wpt   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2560 01:42 ]
  1. หนังสือประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
  2. ผลคะแนนสอบเข้ําศึกษําต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
    นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัว และคัดกรองการอ่าน วันที่ 7 เมษายน 2560
    เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์
Comments