ข่าว ประกาศ

บอกกล่าวข่าวใหม่ๆ สำหรับทีมงาน โดยส่งข้อมูล ภาพ ไฟล์  ส่งลิงค์มาทางเมล์ wpt@wpt.ac.th

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 มอบตัววันที่ 19 - 20 เมษายน 2560

โพสต์17 เม.ย. 2560 02:54โดยadmin wpt   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2560 22:17 ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภททั่วไป(เงื่อนไขพิเศษ)

โพสต์8 เม.ย. 2560 00:31โดยadmin wpt   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2560 01:27 ]

ด่วน !!!!!ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภททั่วไป(เงื่อนไขพิเศษ)
คลิกตรวจสอบรายชื่อ

รายงานตัว/วันที่ 9 เมษายน 2560
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ ถ้าไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560


ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โพสต์5 เม.ย. 2560 23:53โดยadmin wpt

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ประเภททั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัววันที่ 7 เมษายน 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนวาปีปทุม

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

โพสต์5 เม.ย. 2560 01:15โดยadmin wpt   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2560 01:42 ]

 1. หนังสือประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
 2. ผลคะแนนสอบเข้ําศึกษําต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
  นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัว และคัดกรองการอ่าน วันที่ 7 เมษายน 2560
  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ประเภทในเขตบริการและเพิ่มเติมครั้งที่ 1

โพสต์3 เม.ย. 2560 20:22โดยadmin wpt   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2560 21:25 ]

 1. หนังสือประกาศรายฃื่อประเภทในเขตบริการ
 2. รายฃื่อนักเรียนประเภทในเขตบริการ(จับฉลากและสอบคัดกรองการอ่าน)
 3. หนังสือประกาศ เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1
 4. รายชื่อนักเรียนประเภทสอบทั่วไป(ทดแทนนักเรียนในเขตบริการที่ไม่ครบจำนวน)
  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัวและสอบคัดกรองการอ่าน
  ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์  
  หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป

โพสต์3 เม.ย. 2560 00:27โดยadmin wpt   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2560 02:53 ]

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป

รายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2560
ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์ เวลา 08.30-16.30 น.
(อย่าลืมเตรียมเอกสารแสดงตัว(มีรูป)กับเจ้าหน้าที่ฯ)

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์2 เม.ย. 2560 02:46โดยadmin wpt   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2560 21:49 ]

ผลสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ร.ร.วาปีปทุม 

รายงานตัววันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09. - 16.30 น. ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์
มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 (ทั่วไป)

โพสต์31 มี.ค. 2560 00:19โดยadmin wpt   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2560 00:53 ]

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1(เรียงตามลำดับสมัครและเรียงตามห้องสอบ)
 2. ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.4 (เรียงตามลำดับสมัคร เรียงตามห้องสอบ และตามศักบภาพ ม.3 เดิม)
   รายละเอียดตามไฟล์แนบข้างล่างนี้

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี 2559 ที่จบหลักสูตร

โพสต์27 มี.ค. 2560 06:38โดยadmin wpt   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 07:25 ]

รายชื่อนักเรียน ม.3และ ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560)
รายละเอียดตามไฟล์แนบข้างล่างนี้
- รายชื่อชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา

คะแนนสอบ O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์25 มี.ค. 2560 03:06โดยadmin wpt   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2560 03:34 ]

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของทุกวิชาด้วยค่ะ

คลิกดูรายละเอียดคะแนนสอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2559

คลิกดูรายละเอียดคะแนนสอบ โอเน็ต ม.6 ปี 2559

1-10 of 39