ครูอัตราจ้าง


ark
นายนวศาสตร์เพชรโรจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ady
นางลภัสรดาบุบโชติ
ครูแนะแนว
niwat
นายนิวัฒน์พันทิพย์
ครูคณิตศาสตร์
nong
นายวีระพลประทัด
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
womenน.ส.ดาวชเยศ ปัญญาสถรยุธ
ครูภาษาจีน
womenน.ส.รุ่งฤดีลาดนาเลา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
womenนางพิชญาพุ่มโกสุม
ครูสังคมศึกษา
oon
นายเพิ่มยศปาปะภา
เจ้าหน้าที่วิชาการ
manนายอภิชาตินารีจันทร์
ครูดนตรีพื้นบ้าน
manนายเอกพลคำสมัย
เจ้าหน้าที่การเงิน
tony
MR.Antonio A Suugoy
ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
jr
MR.Ronaldo D.Garron JR.
ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
fay
Miss Faye NevaliZa
ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

Comments