Homeบอกกล่าว

 • รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 มอบตัววันที่ 19 - 20 เมษายน 2560 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ(มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ประเภททั่วไป(มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ประเภททั่วไป(มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560)***รายชื่อที่ปรากฏ เป็นรายชื่อในการจัดกลุ่มมอบตัว ยังไม่ไช่ห้องเรียนจริง***
  ส่ง 17 เม.ย. 2560 22:17 โดย admin wpt
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภททั่วไป(เงื่อนไขพิเศษ) ด่วน !!!!!ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภททั่วไป(เงื่อนไขพิเศษ)คลิกตรวจสอบรายชื่อ รายงานตัว/วันที่ 9 เมษายน 2560เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ ถ้าไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560
  ส่ง 8 เม.ย. 2560 01:27 โดย admin wpt
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ประเภททั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัววันที่ 7 เมษายน 2560เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนวาปีปทุม
  ส่ง 5 เม.ย. 2560 23:53 โดย admin wpt
 • ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หนังสือประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปี 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2ผลคะแนนสอบเข้ําศึกษําต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัว และคัดกรองการอ่าน วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์
  ส่ง 5 เม.ย. 2560 01:42 โดย admin wpt
 • ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ประเภทในเขตบริการและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนังสือประกาศรายฃื่อประเภทในเขตบริการรายฃื่อนักเรียนประเภทในเขตบริการ(จับฉลากและสอบคัดกรองการอ่าน)หนังสือประกาศ เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1รายชื่อนักเรียนประเภทสอบทั่วไป(ทดแทนนักเรียนในเขตบริการที่ไม่ครบจำนวน)ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัวและสอบคัดกรองการอ่าน ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์  หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  ส่ง 3 เม.ย. 2560 21:25 โดย admin wpt
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป    ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ม.41.ผลการสอบประเภทศักยภาพ(ม.3 ร.ร.เดิม)2.ผลการสอบประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปรายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2560 ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์ เวลา 08.30-16.30 น.(อย่าลืมเตรียมเอกสารแสดงตัว(มีรูป)กับเจ้าหน้าที่ฯ)
  ส่ง 3 เม.ย. 2560 02:53 โดย admin wpt
 • ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560 ผลสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ร.ร.วาปีปทุม รายงานตัววันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09. - 16.30 น. ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560
  ส่ง 2 เม.ย. 2560 21:49 โดย admin wpt
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »
.


 

เอกสารล่าสุด

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า เอกสาร
หน้าเว็บย่อย (1): รายงานการประชุม