Home

ประกาศล่าสุด

 • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน2560)ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560  ใช้รูปแบบคามไฟล์แนยข้างล่างนี้
  ส่ง โดย admin wpt
 • พิธีเปิดอาคาร ปทุมมา โรงเรียนวาปีปทุม ทำพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ ชื่ออาคาร ปทุมมา ข้างล่างเป็นพื้นที่โล่งจะใช้เป็นโรงอาหาร2 ข้างบนเป็นโรงยิม ใช้สำหรับเล่นก ...
  ส่ง โดย admin wpt
 • ประกาศจ้างครูต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุมประกาศจ้างคุณครูต่างประเทศรายละเอียดไฟล์แนบข้างล่างนี้
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 04:29 โดย admin wpt
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียด หรือสอบภามข้อมูลเพิ่มเติมที่ wpt@wpt.ac.th
โรงเรียนวาปีปทุม สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป


เอกสารล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เอกสาร

บอกกล่าว

 • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน2560)ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560  ใช้รูปแบบคามไฟล์แนยข้างล่างนี้
  ส่ง โดย admin wpt
 • พิธีเปิดอาคาร ปทุมมา โรงเรียนวาปีปทุม ทำพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ ชื่ออาคาร ปทุมมา ข้างล่างเป็นพื้นที่โล่งจะใช้เป็นโรงอาหาร2 ข้างบนเป็นโรงยิม ใช้สำหรับเล่นกีฬาในร่ม บรรยากาศในพิธีเปิดอาคารช่วงเช้าทำพิธีพราหมณ์ ช่วงสายๆพิธีพุทธ ตักบาตร ถวายอาหารเช้า มีคณะผู้บริหาร ผู้เกษียณ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู โรงเรียนวาปีปทุม มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  << ดูภาพกิจกรรม  >>
  ส่ง โดย admin wpt
 • ประกาศจ้างครูต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุมประกาศจ้างคุณครูต่างประเทศรายละเอียดไฟล์แนบข้างล่างนี้
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 04:29 โดย admin wpt
 • ผลสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2559 ร.ร.วาปีปทุม รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของทุกวิชาด้วยค่ะคลิกดูรายละเอียดคะแนนสอบ โอเน็ต ม.6 ปี 2559
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 19:35 โดย admin wpt
 • โนนแดงวิทยาคม ศึกษาดูงาน วันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนวาปีปทุม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านวิชาการ และโครงการห้องเรียนพิเศษ จากโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ทางโรงเรียนวาปีปทุม ขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติเรา มาศึกษาและเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ<< ภาพกิจกรรม >>
  ส่ง 16 มี.ค. 2560 23:38 โดย admin wpt
 • ศึกษาดูงานที่ร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนวาปีปทุม คณะผู้บริหาร ครู ทีมงานวิชาการ ทีมงานโครงการห้องเรียนพิเศษ นำโดย ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม นำคณะครู ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนวาปีปทุมขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และคณะ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี<< ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
  ส่ง 14 มี.ค. 2560 19:47 โดย admin wpt
 • รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนังสือแจ้งการรายงานตัวชั้น ม.1 โปรแกรม SCI ครั้งที่ 1ชั้น ม.1 โปรแกรม SCI ลำดับที่ 36 37 38 และ 39หนังสือแจ้งการรายงานตัวชั้น ม.1 โปรแกรม SEM ครั้งที่ 1ชั้น ม.1 โปรแกรม SEM ลำดับที่ 36 37 37 และ 39หนังสือแจ้งการรายงานตัว ม.4 ห้องพิเศษ ครั้งที่ 1ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ลำดับที่  67 68 69 70 72 และ 72รายงานตัววันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนวาปีปทุม
  ส่ง 14 มี.ค. 2560 03:29 โดย admin wpt
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

หน้าเว็บย่อย (1): รายงานการประชุม