รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาวันรพีศาลแขวงและเป็นตัวแทนไปแข่งขันภาค5