Autorka o sobie

MARIA KULESZ - nauczyciel dyplomowany, konsultant języka polskiego i wiedzy o kulturze w RODN "WOM" w Bielsku-Białej; były doradca metodyczny języka polskiego.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu wybrane materiały edukacyjne związane z kształceniem polonistycznym w szkole podstawowej i gimnazjum. Są one zbiorem opracowań własnych tematów, które były omawiane w czasie konferencji metodycznych i warsztatów dla polonistów rejonu bielskiego. Przedstawiona oferta będzie sukcesywnie aktualizowana.

Zaprezentowane scenariusze lekcji są przykładami rozwiązań metodycznych podporządkowanych zasadzie integracji działów języka polskiego, a także realizacji celów i zadań opisanych w podstawie programowej. Proponowane metody pracy z uczniami odpowiadają kierunkom współczesnej dydaktyki i są dostosowane do rozwoju emocjonalnego uczniów II i III etapu kształcenia.

Każdy scenariusz stanowi odrębną całość i jest przewidziany do realizacji w wybranej klasie, co nie oznacza, że takiej lekcji nie można przeprowadzić w klasie programowo wyższej lub niższej; zawsze jednak pamiętać należy o dostosowaniu treści kształcenia, metod i form pracy do potrzeb zespołu klasowego.

Tematyka prezentowanych scenariuszy obejmuje pracę z tekstami kultury, które zamieszczone są w podręcznikach do języka polskiego różnych wydawnictw, ale opis kształconych umiejętności polonistycznych zgodny jest z podstawą programową. Autorski charakter scenariuszy pozwala na wielorakie modyfikacje i stanowić może inspirację do indywidualnego planowania lekcji.

Poradniki metodyczne dla nauczycieli proponują wiele sposobów pisania scenariuszy (konspektów) lekcji, dlatego przedstawione tu zapisy też są różne: od tradycyjnych po kreatorskie.

Zapraszam do odwiedzenia stron szczegółowych.