Loga

Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej

Dziewięciu z Wujka – wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat


Wydarzeniem wpisującym się w obchody Roku Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek" jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Dziewięciu z Wujka - wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat” skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, zaangażowane zostały Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

W kolejnych zakładkach przedstawiono:

  • regulamin konkursu,
  • procedurę zgłaszania szkół do udziału w konkursie,
  • zalecaną literaturę,
  • informacje o etapie szkolnym,
  • informacje o etapie wojewódzkim.

Zapraszamy do udziału!


Organizatorzy