V Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

opublikowane: 10 mar 2015, 22:29 przez Grzegorz Wójcikiewicz

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. zorganizował V Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego, który odbył się 4 grudnia br. Wzięło w nim udział 8 drużyn reprezentujących powiaty: niżański, kolbuszowski oraz rzeszowski. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o UE i idei integracji europejskiej wśród młodzieży oraz wdrażanie do pracy zespołowej. Konkurs składał się z dwóch etapów, a mianowicie części testowej oraz quizu. Test składał się z 45 pytań. Zakres tematyczny testu skupił się głównie na historii i funkcjonowaniu UE, choć trafiały się również pytania dotyczące szeroko rozumianej kultury europejskiej. W tej części Konkursu wyjątkową wiedzą wykazała się reprezentacja ZS w Groblach popełniając jedynie 4 błędy w całym teście. A do łatwych on nie należał; oto tylko przykładowe pytania:

  • W którym roku doszło do rozszerzenia EWG o Danię i Irlandię?
  • Który z traktatów wprowadził obywatelstwo Unii Europejskiej?
  • W jakim euroregionie leży Rzeszów?
  • Który z tzw. ojców integracji wysunął idee stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy?

Drugą lokatę po części testowej zajęła reprezentacja ZS w Sokołowie Młp., trzecią ex æquo ZS w Woli Raniżowskiej oraz ZS w Trzebosi. Druga część Konkursu rozpoczęła się od sprawdzenia umiejętności posługiwania się mapą konturową Europy, a mianowicie drużyny musiały zaznaczyć kraj, o który dokonało się ostatnie poszerzenie granic Unii Europejskiej, czyli Chorwację. Pytanie okazało się nie sprawiać większych kłopotów, ponieważ jedynie dwie drużyny nie odpowiedziały na nie poprawnie. Następne pytania kierowane były do konkretnych drużyn, a po braku odpowiedzi z ich strony możliwość zdobycia dodatkowych punktów należała do pozostałych graczy, którzy się zgłosili na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Niosło to ze sobą pewne ryzyko, gdyż nie udzielenie poprawnej odpowiedzi po samodzielnym wyznaczeniu się do pytania było karane utratą 2 punktów. Pierwszy etap tego typu pytań dotyczył rozpoznawania flag państwowych przedstawionych w prezentacji multimedialnej. Tylko dwie flagi nie zostały rozpoznane oraz obyło się bez punktów karnych. Następna konkurencja polegała na wybraniu przez drużynę prawidłowego arkusza przedstawiającego prawne jednostki monetarne, czyli banknoty, których używa się obecnie w krajach Unii Europejskiej. Tylko jedna drużyna dała się wprowadzić w przysłowiowe maliny i nie zaliczyła tej konkurencji. Rozpoznawanie ze zdjęć postaci związanych z tworzeniem się Unii Europejskiej oraz współczesnej sceny politycznej Europy przyniosło pierwsze punkty ujemne, co tylko świadczy o zaciętości rywalizacji i ryzyku taktyki na jakie zdecydowali się kapitanowie kilku drużyn. Kolejne zagadnienie, którym zajęli się reprezentanci trzech powiatów dotyczyło rozpoznawania sławnych miejsc architektury oraz zabytków o skali europejskiej. Tu prym wiodły drużyny z ZS w Trzebosi oraz ZS nr 1 w Nienadówce. W kolejnym etapie tej części Konkursu dobrym uchem wykazały się drużyny z ZS w Trzebosi oraz ZS w Groblach, a mianowicie zawodnicy po kilku taktach hymnów państwowych wskazywali kraj jego pochodzenia. Najtrudniejszą konkurencją okazał się quiz muzyczny polegający na rozpoznaniu muzyki ludowej, tańców regionalnych związanych ściśle z kulturą poszczególnych krajów Europy. Po zażartej rywalizacji (oczywiście opartej na zasadach fair-play) i podliczeniu punktów klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:

  • 1.      ZS w Trzebosi (71 pkt) – powiat rzeszowski
  • 2.      ZS w Groblach (65 pkt) – powiat niżański
  • 3.      ZS w Sokołowie Młp. (50 pkt) – powiat rzeszowski

Okolicznościowe dyplomy oraz nagrody książkowe wręczyło jury w składzie: Elżbieta Słomiany, Bożena Dąbkowska i piszący te słowa oraz Sekretarz Gminy Sokołów Młp. Beata Szot wraz z Dyrektor MGOKSiR Jackiem Piekiełek. Podczas Konkursu drużyny wraz z opiekunami mogły skorzystać z posiłku oraz zimnych i gorących napojów.

Marek Kida

Comments