Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej

opublikowane: 10 mar 2015, 22:32 przez Grzegorz Wójcikiewicz

Posumowanie 7. edycji konkursu plastyczno – literackiego
„Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”


W ciągu października 2014r., po raz 7 trwał konkurs filii bibliotecznej w Trzebusce pt. „Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”. Przez pierwsze 4 lata konkurs miał głównie zasięg gminny; w ostatnich trzech latach stał się konkursem międzypowiatowym co okazało się słusznym posunięciem biorąc pod uwagę spore zainteresowanie uczestników. Konkurs został zorganizowany przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Małopolskim – Filia w Trzebusce oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Jego celem było pogłębianie świadomości i wiedzy uczniów dotyczących losów jeńców obozu NKWD w Trzebusce oraz mordu dokonanego na nich w lesie turzańskim, jak również propagowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

Konkurs miał zasięg międzypowiatowy; tym razem jednak prace wpłynęły tylko z terenu powiatu rzeszowskiego: gmin: Sokołów Młp., Kamień i Trzebownisko. Uczestnicy mogli złożyć prace w formie literackiej (wiersz, tekst Drogi Krzyżowej, rozważania tajemnic bolesnych Różańca) oraz plastycznej (plakat, projekt znaczka pocztowego, projekt plakietki, wybrana stacja Drogi Krzyżowej, wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej). Konkurs trwał od dnia 1 października do dnia 31 października 2014 r. Rozstrzygnięcie miało miejsce w siedzibie Biblioteki dnia 10 listopada 2014 r. w godz. 1400-16.30.

Ogółem na konkurs wpłynęły 152 prace 149 autorów – 116 prac plastycznych: 5 plakatów, 33 projekty znaczka pocztowego, 21 projektów plakietki, 20 stacji Drogi Krzyżowej, 24 wyobrażenia Matki Bożej Turzańskiej + 13 prac plastycznych które były nie na temat; 30 prac literackich: 19 wierszy, 5 tekstów Drogi Krzyżowej oraz 6 rozważań Różańca Św. i 6 prac multimedialnych. Wśród uczestników były 22 osoby dorosłe reprezentujące L.O w Kamieniu, oraz Sokołów Młp. i Trzebuskę  oraz 127 uczniów następujących szkół: Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce, Zespołu Szkół nr 2 w Nienadówce, Zespołu Szkół w Górnie, Zespołu Szkół w Trzebosi, Zespołu Szkół w Trzebusce, Liceum w Kamieniu, Zespół Szkół w Zaczerniu, Zespół Szkół w Łowisku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi. Do Jury weszli na równych prawach: instruktor plastyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Henryka Boho, nauczyciel historii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim i przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Stanisław Kula, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Kamieniu i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Sławomir Ożóg, członek zarządu  Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej i pracownik Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Łukasz Ożóg, Piotr Sidor członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej a także nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tyczynie Adam Janiec.

            Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami i ich trudnej ocenie Jury przyznało 29 nagród i 28 wyróżnień. W kategorii „Projekt znaczka pocztowego” wśród dzieci młodszych (klasy I – III SP) nagrodzono Łukasza Bolkę z Łowiska, Piotra Madeja z Łowiska (II miejsce) i Kingę Urban z Trzebuski (III miejsce). Ponadto wyróżniono w tej kategorii Kingę Czerniak i Magdalenę Barszczak z Łowiska, Kornelię Radomską z Górna, Julię Łuszczki z Sokołowa, oraz Weronikę Bieńko z Trzebuski.  W kategorii „Stacja Drogi Krzyżowej” wśród osób dorosłych nagrodzono prace uczniów LO z Kamienia: Filipa Bzdunia (I miejsce), Kingi Burek (II miejsce), Gabrieli Rodzeń (III miejsce) i Karoliny Piróg (III miejsce). Ponadto wyróżniono też dwie licealistki z tej szkoły: Justynę Kusiak i Ewę Misiak. W kategorii „Projekt plakietki” wśród dzieci starszych z klas IV – VI nagrodę otrzymali: Marcin Smoła z ZS nr 1 w Nienadówce (I miejsce) Aleksandra Bolka z Łowiska (II miejsce) i Anna Lepianka z ZS nr 1 w Nienadówce (III miejsce). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Dominik Śliż i Aleksandra Chorzępa z ZS nr 1 w Nienadówce oraz Patrycja Walicka z Trzebuski.

            W kategorii „Plakat” wśród gimnazjalistów nagrody otrzymali: Dominika Rzeszutek z Sokołowa Młp. (I miejsce), Paweł Wróbel z Trzebosi (II miejsce) i Natalia Sowa z Sokołowa (III miejsce). W kategorii „Wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej” wśród uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej wyróżniono: Piotra Bąka, Dagmarę Chorzępę i Martynę Suszek z Trzebuski oraz Weronikę Nizioł z Sokołowa Młp. Spośród gimnazjalistów w tej kategorii nagrodzono Monikę Watras z Trzebuski (I miejsce) oraz dwie uczennice z Sokołowa: Urszulę Sosnowską (II miejsce) i Klaudię Chorzępę (III miejsce); wyróżniono w tej kategorii natomiast: Julię Kot, Kingę Baran i Gabrielę Kraskę z Sokołowa oraz Ewelinę Rzeszutek z ZS nr 1 w Nienadówce.

            Wśród prac literackich w kategorii „Wiersz” nagrodzono uczennicę szkoły podstawowej z Trzebuski Angelikę Sidor (I miejsce) i wyróżniono: Dominikę Kołodziej z ZS nr 1 w Nienadówce i Kingę Furman z Trzebuski. Z gimnazjalistów w tej kategorii nagrodę uzyskała Natalia Wójcik z ZS nr 2 w Nienadówce (I miejsce) a wyróżnienie – Bartłomiej Wójcik z ZS nr 1 w Nienadówce. Wśród dorosłych twórców poezji, wyróżnienie uzyskała Monika Sidor z Sokołowa Małopolskiego. W kategorii „Rozważania Różańca Św.” wyróżniono wśród dzieci starszych Julię Piędel z Łowiska. Ponadto za zestaw prac literackich wyróżniono także Aleksandrę Drelich z tej samej miejscowości. Wśród gimnazjalistów w kategorii „Rozważania Różańca Św.”, nagrodę uzyskała Agata Rogala z ZS nr 1 w Nienadówce (I miejsce) a wyróżniono Katarzynę Piekut z Łowiska i Sylwię Bandura z Trzebosi. W tej samej kategorii wśród dorosłych, nagrodę uzyskała Aneta Rumak z Trzebuski. W kategorii „Literacka Droga Krzyżowa” nagrodzono gimnazjalistów: Magdalenę Ożóg z ZS nr 1 w Nienadówce (I miejsce), Andżelikę Ożóg z Trzebuski (II miejsce), Piotra Łyko z Łowiska (II miejsce), Kamilę Naja z ZS nr 1 w Nienadówce (II miejsce i Alinę Cisek z ZS nr 1 w Nienadówce (III miejsce).

            W kategorii „Prezentacja multimedialna” z uczniów szkoły podstawowej nagrody uzyskali uczniowie ze SP nr 2 w Trzebosi: Bartłomiej Kurasiński  (I miejsce) i Honorata Baran (II miejsce); wyróżniono natomiast Michała Ożoga z ZS nr 1 w Nienadówce. Wśród gimnazjalistów nagrodzono  w tej kategorii dwie uczennice z Trzebuski: Klaudię Słoninę (I miejsce) i Martę Krzanowską (II miejsce). Wyróżniono natomiast Magdalenę Gumieniak z Łowiska. Na koniec warto podkreślić zaangażowanie 24 nauczycieli – opiekunów z 10 szkół z których dotarły prace konkursowe; bez ich zaangażowania wiele z nich by nie powstało.  

            Wręczenie nagród miało miejsce 21 listopada 2014r. Z racji połączenia tego wydarzenia z premierą nowego filmu dokumentalnego o dziejach obozu NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy, skorzystano po raz drugi z gościnności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Uroczystość odbyła się tuż po godzinie 16.00 w sali widowiskowej wspomnianego Domu Kultury. Po słowach powitania kierownika książnicy sokołowskiej Bartosza Walickiego oraz organizatora, głos zabrał przedstawiciel jury Stanisław Kula, który odczytał protokół konkursu. Wręczaniem nagród zajęli się dwaj inni członkowie jury: Piotr Sidor i Sławomir Ożóg oraz pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Michał Kalisz. Po wręczeniu nagród i wyróżnień, przyszedł czas na krótkie przemówienie pracownika IPN w Rzeszowie, które wprowadziło zebranych w charakter później prezentowanego filmu. Przed emisją, osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie, mogły wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie z obecnymi członkami jury i gościem z IPN Michałem Kaliszem. Po emisji filmu była możliwość na rozmowy w kuluarach. Warto podkreślić, że wystawa pokonkursowa wystawiona została w sali widowiskowej sokołowskiego Domu Kultury w dniu 21 listopada, a później przeniesiona została do prezentacji do 5 grudnia 2014r. w sali klubowej tej instytucji (dzięki czemu udostępniona jest wszystkim osobom odwiedzającym sokołowski Dom Kultury w tym okresie. Na 4 planszach ukazana została większość prac plastycznych które znalazły uznanie oceniających (ich przygotowanie do ekspozycji wykonała pani Henryka Boho z Domu Kultury). Słowa podziękowania należą się dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Jackowi Piekiełkowi, za możliwość organizacji rozstrzygnięcia konkursu w jego murach oraz zaprezentowania wystawy pokonkursowej. Dużą pomoc techniczną podczas uroczystości okazali pracownicy MGOKSiR Szymon Bełz i Marek Kida. Dokumentację fotograficzną z tego wydarzenia wykonał kierownik biblioteki publicznej w Sokołowie Bartosz Walicki. 

 

Piotr Ożóg
Comments