Wieści z miasta i gminy


Prapremiera filmu o mordzie turzańskim w Sokołowie Młp.

opublikowane: 10 mar 2015, 22:33 przez Grzegorz Wójcikiewicz

W piątek 21 listopada 2014r. w sokołowskim Domu Kultury miała miejsce prapremiera nowego filmu dokumentalnego o dziejach obozu NKWD w Trzebusce i mordzie w Turzy. Dzięki wieloletniej współpracy, zajmującego się tematyką Małego Katynia pracownika IPN w Rzeszowie Michała Kalisza z kierującym sekcją turzańską w Towarzystwie Miłośników Ziemi Sokołowskiej Piotrem Ożogiem, to wydarzenie bez precedensu mogło mieć miejsce na Sokołowszczyźnie. Trudno byłoby znaleźć lepsze miejsce – w końcu to na tej ziemi 70 lat temu miała miejsce ta okrutna zbrodnia; teraz w właśnie w 70. rocznicę likwidacji obozu, byłaby okazja ją upamiętnić w tak wyrazisty sposób. Po krótkich konsultacjach, dzięki przychylności dyrektor IPN w Rzeszowie Ewy Leniart, oraz dyrektora MGOKSiR w Sokołowie Młp. Jacka Piekiełka, planowano emisję filmu w Domu Kultury w Sokołowie pod koniec października. Ostatecznie z powodu opóźnień nad montażem ostatecznym filmu i nanoszenia koniecznych poprawek, premiera ta została przeniesiona na listopad.    

            Materiał do filmu kręcony był wiosną 2012r. na miejscu byłego obozu w Trzebusce, w lesie w Turzy, na skraju lasu pod Nienadówką oraz  w Rzeszowie (wypowiedzi kilku świadków z Solidarności). W filmie znalazły się wypowiedzi Michała Kalisza z IPN Rzeszów, Piotra Ożoga i Kazimierza Chorzępy z Trzebuski, Franciszka Bełza z Nienadówki, Antoniego Kopaczewskiego (zmarłego w tym roku), Janusza Szkutnika, i Tadeusza Kensego z Rzeszowa. Film pod tytułem „Podkarpacki Katyń”, ma być jednym z wielu półgodzinnych odcinków cyklu pt. „Ilustracje Historyczne”, wg scenariusza i reżyserii Józefa Matusza przy współpracy TVP Rzeszów i IPN w Rzeszowie. Z różnych przyczyn, między innymi finansowych, prace nad nakręconymi materiałami na odcinki przedłużyły się aż do tej pory. Dzięki staraniom i naciskom IPN, udało się przygotować do emisji przynajmniej „film turzański”, choć problemów nie brakowało i ostateczny termin prapremiery filmu ustalono dopiero na 21 listopad. Jego emisję poprzedzono uroczystym rozstrzygnięciem 7. edycji międzypowiatowego konkursu plastyczno – literackiego „Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej” organizowanego przez Filię z Trzebuski MiGBP w Sokołowie Młp. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu i emisji filmu o Małym Katyniu dotarły do szkół Sokołowszczyzny, dzięki przygotowanemu przez Szymona Bełza z Domu Kultury w Sokołowie plakatowi. Ponadto do udziału w tym niecodziennym spotkaniu z historią zachęcił podczas ogłoszeń proboszcz sokołowski Jan Prucnal.

            Wręczanie nagród w konkursie turzańskim rozpoczęło się tuż po godzinie 16.00. Po jego zakończeniu i przemówieniu ok 10 min. Michała Kalisza, który wprowadził zebranych w okoliczności powstania filmu, nastąpiła jego projekcja (przy wydatnej pomocy technicznej pracowników Domu Kultury w Sokołowie). Obejrzało go około 140 osób, którzy w większości zapełnili miejsca siedzące sali widowiskowej Domu Kultury w Sokołowie Młp.; warto zauważyć tu obecność na projekcji dyrektora ZS nr 2 w Nienadówce Andrzeja Sztorca i członkini Zarządu TMZS Aleksandry Walickiej. Wyświetlany film spotkał się z dużą uwagą, o czym świadczyło skupienie oglądających przez ponad 33 minuty projekcji; oklaski po niej świadczą o potrzebie organizowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości. Podobnie przychylne glosy można było usłyszeć podczas rozmów kuluarowych na końcu sokołowskiego spotkania z historią. Należy mieć nadzieję na w miarę szybką emisję wszystkich odcinków „Ilustracji Historycznych” w TVP Rzeszów; choć realne się to wydaje dopiero w 2015r. Za zgodą IPN Rzeszów, „Podkarpacki Katyń”, będzie mógł być jednak wyświetlany w celach dydaktycznych jeszcze wielokrotnie, między innymi w szkołach Sokołowszczyzny, podczas spotkań dotyczących dziejów NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy. Warto na koniec nadmienić, że zapowiedź sokołowskiego spotkania z historią umieszczona została w weekendowym wydaniu rzeszowskiego dziennika Nowiny.

Piotr Ożóg

Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej

opublikowane: 10 mar 2015, 22:32 przez Grzegorz Wójcikiewicz

Posumowanie 7. edycji konkursu plastyczno – literackiego
„Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”


W ciągu października 2014r., po raz 7 trwał konkurs filii bibliotecznej w Trzebusce pt. „Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”. Przez pierwsze 4 lata konkurs miał głównie zasięg gminny; w ostatnich trzech latach stał się konkursem międzypowiatowym co okazało się słusznym posunięciem biorąc pod uwagę spore zainteresowanie uczestników. Konkurs został zorganizowany przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Małopolskim – Filia w Trzebusce oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Jego celem było pogłębianie świadomości i wiedzy uczniów dotyczących losów jeńców obozu NKWD w Trzebusce oraz mordu dokonanego na nich w lesie turzańskim, jak również propagowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

Konkurs miał zasięg międzypowiatowy; tym razem jednak prace wpłynęły tylko z terenu powiatu rzeszowskiego: gmin: Sokołów Młp., Kamień i Trzebownisko. Uczestnicy mogli złożyć prace w formie literackiej (wiersz, tekst Drogi Krzyżowej, rozważania tajemnic bolesnych Różańca) oraz plastycznej (plakat, projekt znaczka pocztowego, projekt plakietki, wybrana stacja Drogi Krzyżowej, wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej). Konkurs trwał od dnia 1 października do dnia 31 października 2014 r. Rozstrzygnięcie miało miejsce w siedzibie Biblioteki dnia 10 listopada 2014 r. w godz. 1400-16.30.

Ogółem na konkurs wpłynęły 152 prace 149 autorów – 116 prac plastycznych: 5 plakatów, 33 projekty znaczka pocztowego, 21 projektów plakietki, 20 stacji Drogi Krzyżowej, 24 wyobrażenia Matki Bożej Turzańskiej + 13 prac plastycznych które były nie na temat; 30 prac literackich: 19 wierszy, 5 tekstów Drogi Krzyżowej oraz 6 rozważań Różańca Św. i 6 prac multimedialnych. Wśród uczestników były 22 osoby dorosłe reprezentujące L.O w Kamieniu, oraz Sokołów Młp. i Trzebuskę  oraz 127 uczniów następujących szkół: Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce, Zespołu Szkół nr 2 w Nienadówce, Zespołu Szkół w Górnie, Zespołu Szkół w Trzebosi, Zespołu Szkół w Trzebusce, Liceum w Kamieniu, Zespół Szkół w Zaczerniu, Zespół Szkół w Łowisku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi. Do Jury weszli na równych prawach: instruktor plastyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Henryka Boho, nauczyciel historii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim i przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Stanisław Kula, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Kamieniu i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Sławomir Ożóg, członek zarządu  Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej i pracownik Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Łukasz Ożóg, Piotr Sidor członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej a także nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tyczynie Adam Janiec.

            Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami i ich trudnej ocenie Jury przyznało 29 nagród i 28 wyróżnień. W kategorii „Projekt znaczka pocztowego” wśród dzieci młodszych (klasy I – III SP) nagrodzono Łukasza Bolkę z Łowiska, Piotra Madeja z Łowiska (II miejsce) i Kingę Urban z Trzebuski (III miejsce). Ponadto wyróżniono w tej kategorii Kingę Czerniak i Magdalenę Barszczak z Łowiska, Kornelię Radomską z Górna, Julię Łuszczki z Sokołowa, oraz Weronikę Bieńko z Trzebuski.  W kategorii „Stacja Drogi Krzyżowej” wśród osób dorosłych nagrodzono prace uczniów LO z Kamienia: Filipa Bzdunia (I miejsce), Kingi Burek (II miejsce), Gabrieli Rodzeń (III miejsce) i Karoliny Piróg (III miejsce). Ponadto wyróżniono też dwie licealistki z tej szkoły: Justynę Kusiak i Ewę Misiak. W kategorii „Projekt plakietki” wśród dzieci starszych z klas IV – VI nagrodę otrzymali: Marcin Smoła z ZS nr 1 w Nienadówce (I miejsce) Aleksandra Bolka z Łowiska (II miejsce) i Anna Lepianka z ZS nr 1 w Nienadówce (III miejsce). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Dominik Śliż i Aleksandra Chorzępa z ZS nr 1 w Nienadówce oraz Patrycja Walicka z Trzebuski.

            W kategorii „Plakat” wśród gimnazjalistów nagrody otrzymali: Dominika Rzeszutek z Sokołowa Młp. (I miejsce), Paweł Wróbel z Trzebosi (II miejsce) i Natalia Sowa z Sokołowa (III miejsce). W kategorii „Wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej” wśród uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej wyróżniono: Piotra Bąka, Dagmarę Chorzępę i Martynę Suszek z Trzebuski oraz Weronikę Nizioł z Sokołowa Młp. Spośród gimnazjalistów w tej kategorii nagrodzono Monikę Watras z Trzebuski (I miejsce) oraz dwie uczennice z Sokołowa: Urszulę Sosnowską (II miejsce) i Klaudię Chorzępę (III miejsce); wyróżniono w tej kategorii natomiast: Julię Kot, Kingę Baran i Gabrielę Kraskę z Sokołowa oraz Ewelinę Rzeszutek z ZS nr 1 w Nienadówce.

            Wśród prac literackich w kategorii „Wiersz” nagrodzono uczennicę szkoły podstawowej z Trzebuski Angelikę Sidor (I miejsce) i wyróżniono: Dominikę Kołodziej z ZS nr 1 w Nienadówce i Kingę Furman z Trzebuski. Z gimnazjalistów w tej kategorii nagrodę uzyskała Natalia Wójcik z ZS nr 2 w Nienadówce (I miejsce) a wyróżnienie – Bartłomiej Wójcik z ZS nr 1 w Nienadówce. Wśród dorosłych twórców poezji, wyróżnienie uzyskała Monika Sidor z Sokołowa Małopolskiego. W kategorii „Rozważania Różańca Św.” wyróżniono wśród dzieci starszych Julię Piędel z Łowiska. Ponadto za zestaw prac literackich wyróżniono także Aleksandrę Drelich z tej samej miejscowości. Wśród gimnazjalistów w kategorii „Rozważania Różańca Św.”, nagrodę uzyskała Agata Rogala z ZS nr 1 w Nienadówce (I miejsce) a wyróżniono Katarzynę Piekut z Łowiska i Sylwię Bandura z Trzebosi. W tej samej kategorii wśród dorosłych, nagrodę uzyskała Aneta Rumak z Trzebuski. W kategorii „Literacka Droga Krzyżowa” nagrodzono gimnazjalistów: Magdalenę Ożóg z ZS nr 1 w Nienadówce (I miejsce), Andżelikę Ożóg z Trzebuski (II miejsce), Piotra Łyko z Łowiska (II miejsce), Kamilę Naja z ZS nr 1 w Nienadówce (II miejsce i Alinę Cisek z ZS nr 1 w Nienadówce (III miejsce).

            W kategorii „Prezentacja multimedialna” z uczniów szkoły podstawowej nagrody uzyskali uczniowie ze SP nr 2 w Trzebosi: Bartłomiej Kurasiński  (I miejsce) i Honorata Baran (II miejsce); wyróżniono natomiast Michała Ożoga z ZS nr 1 w Nienadówce. Wśród gimnazjalistów nagrodzono  w tej kategorii dwie uczennice z Trzebuski: Klaudię Słoninę (I miejsce) i Martę Krzanowską (II miejsce). Wyróżniono natomiast Magdalenę Gumieniak z Łowiska. Na koniec warto podkreślić zaangażowanie 24 nauczycieli – opiekunów z 10 szkół z których dotarły prace konkursowe; bez ich zaangażowania wiele z nich by nie powstało.  

            Wręczenie nagród miało miejsce 21 listopada 2014r. Z racji połączenia tego wydarzenia z premierą nowego filmu dokumentalnego o dziejach obozu NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy, skorzystano po raz drugi z gościnności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Uroczystość odbyła się tuż po godzinie 16.00 w sali widowiskowej wspomnianego Domu Kultury. Po słowach powitania kierownika książnicy sokołowskiej Bartosza Walickiego oraz organizatora, głos zabrał przedstawiciel jury Stanisław Kula, który odczytał protokół konkursu. Wręczaniem nagród zajęli się dwaj inni członkowie jury: Piotr Sidor i Sławomir Ożóg oraz pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Michał Kalisz. Po wręczeniu nagród i wyróżnień, przyszedł czas na krótkie przemówienie pracownika IPN w Rzeszowie, które wprowadziło zebranych w charakter później prezentowanego filmu. Przed emisją, osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie, mogły wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie z obecnymi członkami jury i gościem z IPN Michałem Kaliszem. Po emisji filmu była możliwość na rozmowy w kuluarach. Warto podkreślić, że wystawa pokonkursowa wystawiona została w sali widowiskowej sokołowskiego Domu Kultury w dniu 21 listopada, a później przeniesiona została do prezentacji do 5 grudnia 2014r. w sali klubowej tej instytucji (dzięki czemu udostępniona jest wszystkim osobom odwiedzającym sokołowski Dom Kultury w tym okresie. Na 4 planszach ukazana została większość prac plastycznych które znalazły uznanie oceniających (ich przygotowanie do ekspozycji wykonała pani Henryka Boho z Domu Kultury). Słowa podziękowania należą się dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Jackowi Piekiełkowi, za możliwość organizacji rozstrzygnięcia konkursu w jego murach oraz zaprezentowania wystawy pokonkursowej. Dużą pomoc techniczną podczas uroczystości okazali pracownicy MGOKSiR Szymon Bełz i Marek Kida. Dokumentację fotograficzną z tego wydarzenia wykonał kierownik biblioteki publicznej w Sokołowie Bartosz Walicki. 

 

Piotr Ożóg

V Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

opublikowane: 10 mar 2015, 22:29 przez Grzegorz Wójcikiewicz

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. zorganizował V Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego, który odbył się 4 grudnia br. Wzięło w nim udział 8 drużyn reprezentujących powiaty: niżański, kolbuszowski oraz rzeszowski. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o UE i idei integracji europejskiej wśród młodzieży oraz wdrażanie do pracy zespołowej. Konkurs składał się z dwóch etapów, a mianowicie części testowej oraz quizu. Test składał się z 45 pytań. Zakres tematyczny testu skupił się głównie na historii i funkcjonowaniu UE, choć trafiały się również pytania dotyczące szeroko rozumianej kultury europejskiej. W tej części Konkursu wyjątkową wiedzą wykazała się reprezentacja ZS w Groblach popełniając jedynie 4 błędy w całym teście. A do łatwych on nie należał; oto tylko przykładowe pytania:

 • W którym roku doszło do rozszerzenia EWG o Danię i Irlandię?
 • Który z traktatów wprowadził obywatelstwo Unii Europejskiej?
 • W jakim euroregionie leży Rzeszów?
 • Który z tzw. ojców integracji wysunął idee stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy?

Drugą lokatę po części testowej zajęła reprezentacja ZS w Sokołowie Młp., trzecią ex æquo ZS w Woli Raniżowskiej oraz ZS w Trzebosi. Druga część Konkursu rozpoczęła się od sprawdzenia umiejętności posługiwania się mapą konturową Europy, a mianowicie drużyny musiały zaznaczyć kraj, o który dokonało się ostatnie poszerzenie granic Unii Europejskiej, czyli Chorwację. Pytanie okazało się nie sprawiać większych kłopotów, ponieważ jedynie dwie drużyny nie odpowiedziały na nie poprawnie. Następne pytania kierowane były do konkretnych drużyn, a po braku odpowiedzi z ich strony możliwość zdobycia dodatkowych punktów należała do pozostałych graczy, którzy się zgłosili na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Niosło to ze sobą pewne ryzyko, gdyż nie udzielenie poprawnej odpowiedzi po samodzielnym wyznaczeniu się do pytania było karane utratą 2 punktów. Pierwszy etap tego typu pytań dotyczył rozpoznawania flag państwowych przedstawionych w prezentacji multimedialnej. Tylko dwie flagi nie zostały rozpoznane oraz obyło się bez punktów karnych. Następna konkurencja polegała na wybraniu przez drużynę prawidłowego arkusza przedstawiającego prawne jednostki monetarne, czyli banknoty, których używa się obecnie w krajach Unii Europejskiej. Tylko jedna drużyna dała się wprowadzić w przysłowiowe maliny i nie zaliczyła tej konkurencji. Rozpoznawanie ze zdjęć postaci związanych z tworzeniem się Unii Europejskiej oraz współczesnej sceny politycznej Europy przyniosło pierwsze punkty ujemne, co tylko świadczy o zaciętości rywalizacji i ryzyku taktyki na jakie zdecydowali się kapitanowie kilku drużyn. Kolejne zagadnienie, którym zajęli się reprezentanci trzech powiatów dotyczyło rozpoznawania sławnych miejsc architektury oraz zabytków o skali europejskiej. Tu prym wiodły drużyny z ZS w Trzebosi oraz ZS nr 1 w Nienadówce. W kolejnym etapie tej części Konkursu dobrym uchem wykazały się drużyny z ZS w Trzebosi oraz ZS w Groblach, a mianowicie zawodnicy po kilku taktach hymnów państwowych wskazywali kraj jego pochodzenia. Najtrudniejszą konkurencją okazał się quiz muzyczny polegający na rozpoznaniu muzyki ludowej, tańców regionalnych związanych ściśle z kulturą poszczególnych krajów Europy. Po zażartej rywalizacji (oczywiście opartej na zasadach fair-play) i podliczeniu punktów klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:

 • 1.      ZS w Trzebosi (71 pkt) – powiat rzeszowski
 • 2.      ZS w Groblach (65 pkt) – powiat niżański
 • 3.      ZS w Sokołowie Młp. (50 pkt) – powiat rzeszowski

Okolicznościowe dyplomy oraz nagrody książkowe wręczyło jury w składzie: Elżbieta Słomiany, Bożena Dąbkowska i piszący te słowa oraz Sekretarz Gminy Sokołów Młp. Beata Szot wraz z Dyrektor MGOKSiR Jackiem Piekiełek. Podczas Konkursu drużyny wraz z opiekunami mogły skorzystać z posiłku oraz zimnych i gorących napojów.

Marek Kida

OBCHODY DNIA SENIORA

opublikowane: 10 mar 2015, 22:17 przez Grzegorz Wójcikiewicz

Dzień Seniora to szczególne święto. Święto ludzi starszych, którym należy się szczególny szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji, niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i tradycje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.
Stało się już tradycją, że seniorzy z Trzebuski świętują swój dzień. Tego roku również tak było. 9 listopada sala w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce wypełniona była gośćmi, muzyką, smacznym jedzeniem, do tego wszystkim dopisywał wspaniały humor. Przybyli także zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg, Radna Rady Miejskiej Grażyna Pacyna- Tasior, Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Młp. Jacek Piekiełek, ks. Władysław Szwed – proboszcz parafii, sołtys Marian Krzyśko oraz przedstawicielki Rady Rodziców Bernadeta Ożóg i Barbara Tasior.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania dostojnych gości przez dyrektora Zespołu Szkół Edwarda Buczaka, złożenia życzeń i zaproszenia na część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Swoje umiejętności aktorskie na scenie zaprezentowali Gimnazjaliści w przedstawieniu pt.„ Czerwony Kapturek szuka księcia”. Młodzi artyści oczarowali swoim występem zgromadzoną publiczność, która nie szczędziła im braw. W dalszej części panie i panowie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowali ludowe przyśpiewki oraz scenki rodzajowe ze szczyptą humoru.
Wszyscy seniorzy mieli możliwość zdobycia cennych nagród w loterii fantowej. Część oficjalna zakończyła się przemówieniem Pana Burmistrza, który złożył najstarszym mieszkańcom wsi życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz samych radosnych chwil oraz podziękował organizatorom za przygotowanie Dnia Seniora. Po smacznym poczęstunku do wspólnego biesiadowania oraz tańca zaprosiła kapela ludowa. Było to miłe i wzruszające spotkanie, podczas którego nie zabrakło rozmów, życzeń oraz przepięknych melodii płynących z ust ciągle młodych duchem seniorów. Wszyscy mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy.
Uroczystość ta nie byłaby możliwa bez aktywnego i bezinteresownego zaangażowania się nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom, którymi w tym roku byli: Bogdan Pustkowski CRUNCHIPS, Tadeusz Tupaj Zakład Betoniarski TT BRUK, Grażyna Pacyna - Tasior FHU ZEFIREK, Rada Rodziców, Sklepik Uczniowski.

SUKCESY UCZNIÓW NIEPAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

opublikowane: 21 lut 2015, 00:49 przez Grzegorz Wójcikiewicz

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia wzięli udział w dwóch znaczących konkursach o zasięgu makroregionalnym. Jednym z nich był XV Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim, drugim I Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej. Komisje konkursowe powołane do oceny uczestników składały się z wybranych nauczycieli szkół muzycznych województwa podkarpackiego. W obydwu konkursach zagrali podopieczni sokołowskiej szkoły muzycznej praktycznie ze wszystkich sekcji instrumentalnych. Najlepsi z nich mieli okazję zdobyć wysokie punktacje i dzięki temu znaleźli się na liście laureatów.
Poniżej prezentujemy naszych najlepszych i ich osiągnięcia:

I Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej (27-28.11.2014)

Wyróżnienie II stopnia:
 • Kamil Sabat , klasa akordeonu; mgr Stanisław Jaworski
Wyróżnienia III stopnia:
 • Karolina Bandura, klasa fortepianu; mgr Anna Wójcikiewicz
 • Aleksandra Drelich, klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
XV Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim (06.12.2014)

Wyróżnienia I stopnia:
 • Aleksandra Drelich, klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
Wyróżnienia II stopnia
 • Michał Durak, klasa fortepianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
 • Karolina Bandura, sekcja wokalna; mgr Anna Wójcikiewicz
 • Wiktoria Marut, sekcja wokalna; mgr Anna Wójcikiewicz
Wyróżnienia III stopnia
 • Aleksandra Dec, klasa fortepianu; mgr Anna Wójcikiewicz
 • Malena Majka, klasa fortepianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
 • Maciej Koziarz, klasa fortepianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
 • Grzegorz Welc, klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Kamil Sabat, klasa akordeonu; mgr Stanisław Jaworski
 • Magdalena Pustkowska, klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Natalia Sudoł, klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Miłosz Chorzępa, klasa gitary; mgr Damian Malec
 • Natalia Pomykała, klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Ireneusz Pieniek, klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Duet gitarowy, klasa gitary; mgr Damian Malec
O sukcesie poza wymienionymi wyróżnieniami świadczy także fakt, że nasi podopieczni musieli się zmierzyć z bardzo dużą ilością konkurentów z innych szkół muzycznych województwa podkarpackiego. W leżajskim konkursie wzięło udział 86 uczestników a w sokołowskim konkursie łącznie wzięło udział 88 wykonawców (solistów i zespołów).
Z dużą przyjemnością mogę pogratulować uczniom i nauczycielom osiągnięć, a także na przyszłość dużo sukcesów artystycznych przy innych okazjach.
Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor PZNSM

VII NOWOROCZNY KONCERT GALOWY

opublikowane: 21 lut 2015, 00:22 przez Grzegorz Wójcikiewicz   [ zaktualizowane 21 lut 2015, 00:26 ]

Alicja Wróbel
Jak co roku Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej pozwoliła sobie zaprosić melomanów z Sokołowa Małopolskiego i pobliskich miejscowości na uroczysty koncert odbywający się w miesiącu styczniu. Jest to najważniejszy koncert w roku organizowany przez fundację a jego atrakcyjna formuła przyciąga zawsze wielu zainteresowanych chcących posłuchać najlepszych wykonań uczniów szkół muzycznych regionu rzeszowskiego. Do tej pory brali już w nim udział uczniowie szkół muzycznych z Kolbuszowej, Rzeszowa, Przeworska, Jarosławia i Leżajska.
Na VII Noworocznym Koncercie Galowym, który odbył się 25 stycznia 2015 roku w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopolskim, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Rzeszowie, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Rzeszowie i Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Rzeszowie. W pierwszej części koncertu przeważał repertuar nawiązujący do świąt Bożego Narodzenia, w drugiej części natomiast można było usłyszeć najciekawsze propozycje z muzyki klasycznej i popularne tematy z muzyki filmowej w wykonaniu solistów i zespołów. Tradycyjnie swoje szkoły reprezentowali najlepsi uczniowie z poszczególnych sekcji. Zostali oni przygotowani do koncertu przez nauczycieli: Monika Witalec, Marta Woś-Karczmarz, Anna Wójcikiewicz, Honorata Kiwała, Grzegorz Wójcikiewicz, Danuta Wołoszyn, Grzegorz Wziątka, Agnieszka Zaborniak, Anita Lehman, Agnieszka Winiarska, Damian Malec, Wiesława Drabik i Stanisław Jaworski. Uczniom akompaniowali nauczyciele: Grzegorz Wójcikiewicz i Monika Witalec.
Gwiazdą wieczoru był występujący gościnnie Szkolny Dziewczęcy Zespół Pieśni Ludowej „Kalina” działający przy Zespole Szkół w Trzebosi. Tworzą go uczennice klas drugich i trzecich gimnazjum. Managerem zespołu jest pani Justyna Kuduk, kierownikiem artystycznym pan dr Przemysław Prucnal. Scenariusz koncertu opracował dyrektor NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim – Grzegorz Wójcikiewicz.


Program koncertu:

 1. Grupa rytmiki z klasy 1 cyklu 6-letniego (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Monika Witalec - „Skrzypi wóz” - układ taneczny, „Gore gwiazda Jezusowi”
 2. Grupa rytmiki z klas 2 i 3 cyklu 6-letniego (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Monika Witalec - „We żłóbeczku” - układ taneczny, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
 3. Maciej Koziarz z klasy 1 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Marta Woś-Karczmarz - „ Przybieżeli do Betlejem”
 4. Wiktoria Marut z sekcji wokalnej (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Anna Wójcikiewicz - „Kolęda dla nieobecnych” - Zbigniew Preisner
 5. Wioletta Prucnal z klasy 4 cyklu 4-letniego, instrumenty klawiszowe  (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Anna Wójcikiewicz - „Anioł pasterzom mówił”
 6. Kamila Kowalska z sekcji wokalnej (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Anna Wójcikiewicz - Pastorałka „Uśnij dziecino”
 7. Karolina Bandura z klasy 4 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Anna Wójcikiewicz - „Białe Boże Narodzenie”, „Jingle bells” w opracowaniu Krzysztofa Korna
 8. Martyna Burek z klasy 4 cyklu 6-letniego, fortepian (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Honorata -„Wśród nocnej ciszy” w opracowaniu Wiktora Kolankowskiego
 9. Bartosz Buczkowski z klasy 2 cyklu 4-letniego, fortepian (NSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz - Preludium C - J. S. Bach z cz. I Das Wohltemperierte Klavier
 10. Aleksandra Drelich z klasy 4 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz - „Preludium Pamięci Fryderyka Chopina” - Andrzej Cwojdziński
 11. Szymon Terech z klasy 4 cyklu 6-letniego, klarnet (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz - „Ramona” - Mabel Wayne
 12. Jakub Moos z klasy 1 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Rzeszów), nauczyciel:  Anna Wójcikiewicz - „Musette” - J. S. Bach
 13. Aleksandra Nicpoń z klasy 5 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel:  Anna Wójcikiewicz - Wariacje G op. 42 - Friedrich Kuhlau
 14. Aleksandra Kostek z klasy 5 cyklu 6-letniego, skrzypce (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel:  Danuta Wołoszyn - „Dumka” - Roman Statkowski
 15. Jakub Wiliński z klasy 2 cyklu 4-letniego, fortepian (NSM I st. Leżajsk), nauczyciel:  Grzegorz Wójcikiewicz - „Gawot” - Francoiss Gosseck
 16. Paulina Hejda z klasy 1 cyklu 6-letniego, fortepian (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel:  Honorata Kiwała - Sonatina F op. 214 nr 2 cz. I - Cornelius Gurlitt
 17. Michał Durak z klasy 3 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp.),  nauczyciel:  Marta Woś-Karczmarz - „Etiuda G-dur” - Stefan Heller
 18. Klaudia Kusio z klasy 4 cyklu 6-letniego, fortepian (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel:  Honorata Kiwała - „Spojrzenie” - Lech Nawrocki
 19. Patrycja Leniart z klasy 5 cyklu 6-letniego, skrzypce (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel:  Danuta Wołoszyn - „Kaprys III” - Jacob Dont
 20. Dominik Nizioł z klasy 4 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel:  Grzegorz Wójcikiewicz - „Toccatina” op. 27 nr 12  - Dymitr Kabalewski
 21. Karolina Bandura, wokal (NSM I st. Sokołów Młp. ), nauczyciel:  Anna Wójcikiewicz - „Laleczka z saskiej porcelany” - z rep. Majki Jeżowskiej
 22. Małgorzata Malita z klasy 4 cyklu 6-letniego, fortepian (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel:  Honorata Kiwała - „Marzenie” - Gerard Meunier
 23. Sylwia Sulikowska z klasy 6 cyklu 6-letniego, skrzypce (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel:  Danuta Wołoszyn - „Taniec rumuński” - Bela Bartok
 24. Monika Czyrny z klasy 2 szkoły muzycznej II stopnia, gitara (NSM II st. Leżajsk), nauczyciel:  Grzegorz Wziątka - „Melancholia” - Napoleon Coste i „La gatica” - Antonio Lauro
 25. Joanna Wójcikiewicz z klasy 6 cyklu 6-letniego, fortepian (OSM I st. w Rzeszowie), nauczyciel:  Agnieszka Zaborniak - Motyw muzyczny z filmu pt. „Kraina lodu”
 26. Alicja Ożóg z klasy 6  szkoły muzycznej II stopnia, flet (OSM II st. w Rzeszowie), nauczyciel: Anita Lehman - „Souvenir Russe” - op. 60 - Ernesto Kohler
 27. Maja Wycisk z klasy 3 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Rzeszów), nauczyciel: Honorata Kiwała - „Sonatina G” - Luis Kohler
 28. Malena Majka z klasy 4 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp. ), nauczyciel: Marta Woś-Karczmarz - Suita motywów muzycznych z filmu pt. „Titanic”
 29. Duet: Anna Czerwonka, Mateusz Rzeszutek (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Agnieszka Winiarska - „Boso” - z rep. zespołu Zakopower
 30. Natalia Kopeć z klasy 3 cyklu 4-letniego, gitara (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Damian Malec - „Spacer na trzy” - Marek Pasieczny
 31. Martyna Burek z klasy 4 cyklu 6-letniego, fortepian (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Honorata Kiwała - „Kamienna lampa w herbacianym ogrodzie” op. 74 - Janina Garścia
 32. Aleksandra Wośko z klasy 4 cyklu 6-letniego, skrzypce (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Danuta Wołoszyn - Bolero op. 51 nr 3 - Jeno Hubay
 33. Kamila Naja z klasy 3 cyklu 4-letniego, gitara (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Damian Malec - Walc południowoamerykański - Tatiana Stachak
 34. Michał Dudek z klasy 3 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Rzeszów), nauczyciel: Honorata Kiwała – „Muzyka aniołów” op. 100 - Johann Friedrich Burgmuller
 35. Kwartet skrzypcowy: Aleksandra Wośko, Patrycja Leniart, Sylwia Sulikowska, Aleksandra Kostek (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Danuta Wołoszyn – „Kanon D” - Johann Pachelbel Pachelbel, „Aria na strunie G” - J. S. Bach, „Cztery melodie śląskie” - Witold Lutosławski
 36. Paulina Szczęch z klasy 6 cyklu 6-letniego, klarnet (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz – Koncert klarnetowy nr 3 cz. II "Romance" - Karl Stamitz
 37. Natalia Pomykała z klasy 4 cyklu 4-letniego, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz – „Etiuda d – moll” op. 45 nr 24 - Stefan Heller
 38. Justyna Iskra z klasy 4 cyklu 4-letniego, gitara (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Damian Malec - Etiuda op. 60 nr 20 - Matteo Carcassi
 39. Alicja Wróbel (wokal) Tyle wdzięku - z rep. Danuty Rinn
 40. Anna Banaś z klasy 5 cyklu 6-letniego, fortepian (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz - „Mgła” - Errol Garner
 41. Maryla Leszczak z klasy 1 szkoły muzycznej II stopnia, fortepian (NSM II st. Leżajsk), nauczyciel:  Grzegorz Wójcikiewicz – „Pieśń bez słów” nr 4 - Felix Mendelssohn-Bartholdy
 42. Kamil Sabat z klasy 2 cyklu 6-letniego,  akordeon (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Stanisław Jaworski – „Do szopy, hej pasterze” – opracowanie Józef Powroźniak
 43. Aleksandra Dec z klasy 2 cyklu 6-letniego, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Anna Wójcikiewicz – „Wśród nocnej ciszy” – opracowanie Adam Lewandowski
 44. Chór szkolny (NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel: Anna Wójcikiewicz – „Nowy rok bieży”, „Przybieżeli do Betlejem”
 45. Trio klarnetowe: Szymon Terech, Łukasz Chojnacki, Paulina Szczęch (PSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz – „Białe Boże Narodzenie”, „Jingle bells” – aranżacja Grzegorz Wójcikiewicz
 46. Trio: Weronika Ożóg, Anna Czerwonka, Anna Radomska (NSM I st. Sokołów Młp. ), nauczyciel: Agnieszka Winiarska – „Gdy Śliczna Panna”
 47. Szkolny Dziewczęcy Zespół Pieśni Ludowej "Kalina" – pieśni ludowe: „Poszła Karolinka do Gogolina”, „To i hola”, „Wieryla, wieryla, wieriu”, „Marusia”

Festiwal Podkarpackich Smaków

opublikowane: 15 sie 2013, 09:46 przez Grzegorz Wójcikiewicz   [ zaktualizowane 15 sie 2013, 09:48 ]

VII Targi Żywności Tradycyjnej
„Festiwal Podkarpackich Smaków”
Receptury przekazywane z dziada pradziada, żywność pozbawiona konserwantów, wina o bogatym bukiecie, nalewki ziołowe o zdrowotnych właściwościach, sery, mięsiwo i wiele innych podkarpackich frykasów można było spróbować podczas VII Targów Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków” na obiektach Wiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Wiejskiego Klubu Sportowego „Górnovia” w Górnie. 
Uroczystego powitania dokonał Mieczysław Miazga-Prezes Zakładu Mięsnego „Smak-Górno” w Górnie. 
Wśród znakomitych gości byli m.in. Posłowie na Sejm RP-Stanisław Ożóg, Kazimierz Ziobro, Kazimierz Gołojuch, Senator RP-Andrzej Matusiewicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego-Bogdan Romaniuk, Radni Województwa Podkarpackiego-Zygmunt Cholewiński (były wicemarszałek i marszałek województwa), Wojciech Buczak, Stanisław Bartnik, Dyrektorzy Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego-Marek Kot-Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, Jarosław Reczek - Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki, Wiesław Baranowski-Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojciech Trzaska-Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Jerzy Bednarz, Tadeusz Chmiel, prof. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z żoną, Krzysztof Staszewski-Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Jan Walenty Tomaka - Prezes Podkarpackiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Krystyna Wróblewska-Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Stanisław Perlak-mł. bryg. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ppłk Jarosław Piasny oraz starszy podchorąży Jacek Mokrzycki reprezentujący Dowództwo Garnizonu Rzeszów, Wiesław Kostruwiec - Z-ca Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, Ryszard Wawrzusiszyn - Przewodniczący Rady Gminy Tomaszów Lubelski, Klementyna Loda-Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach, Józef Jodłowski-Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Adam Krzysztoń-Starosta Powiatu Łańcuckiego, Tadeusz Trębacz-Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego, Marek Jastrzębski-Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Zdzisław Pupa-Sekretarz Miasta Dębica, Adam Panek-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Elżbieta Burzyńska-Dyrektora SPZZOZ Sanatorium w Górnie, Józef Kiełb-Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Górnie, Andrzej Ożóg-Burmistrz GiM Sokołów Młp., Jerzy Paul-Burmistrz GiM Nowa Sarzyna, Andrzej Rychel-Z-ca Burmistrza GiM Nowa Sarzyna, Paweł Baj-Burmistrz MiG Głogów Małopolski, Edward Dobrzański-Wójt Gminy Czarna, Tadeusz Bar-Wójt Gminy Markowa.
Radni Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. na czele z Andrzejem Pasierbem-Przewodniczącym, Przewodniczący Rad Sołeckich, Sołtysi, Prezesi i Komendanci OSP, Dyrektorzy Placówek Oświatowo-Wychowawczych GiM Sokołów Młp.
112 wystawców konkurowało ze sobą w różnych podkategoriach o tytuł „Najlepszy produkt 2013 roku”. Jury wystawcy zaprezentowali kilkaset produktów mięsnych, mlecznych, ciasta, pierogów różnego rodzaju napoi, natomiast do konkursu zostało zgłoszonych 140 produktów. Wystawcy, którzy oferowali produkty do sprzedaży nie narzekali na brak klientów. Komisji Konkursowej do gustu przypadły i zostały nagrodzone następujące wyroby.

W kategorii ,,Produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych”
I miejsce Stanisław Smalisz z Pysznicy za ,,Kiełbasę pieczoną świąteczną po pysznicku”
II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Glinik Zaborowski za „Pamułę glinicką”
III miejsce Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec za „Pierogi z soczewicą”

W kategorii ,,Produkt pretendujący do miana produktu tradycyjnego”
 1. W kategorii „Najsmaczniejsze sery i inne produkty mleczne” Gospodarstwo Ekologiczne „Zuza” Zabratówka za ,,Ser kozi z Pułanka’’
 2. W kategorii „Mięso świeże oraz produkty mięsne” Emilia Ciura z Chmielnika. za „Kiełbasiankę z weka”
 3. W kategorii „produkty rybołówstwa” Stowarzyszenie Kobiet Słomiannej za ,,Karp faszerowany’’
 4. W kategorii „Nasiona, orzechy, zboża, warzywa i owoce” Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach za „Marmoladę dereniowo-jabłkową”
 5. W kategorii „Wyroby piekarnicze” Podkarpackie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego Ekogal  za „Ciastka z różą ucieraną”
 6. W kategorii „Oleje i tłuszcze” Krystyna Ochał Zagorzyce Górne za „Masło z kurdoniem”
 7. W kategorii „Miody” Jan Sebzda za „Miód nawłociowy”
 8. W kategorii „Gotowe dania i potrawy” Koło Gospodyń Wiejskich Horyniec Zdrój za ,,Chwaściewki lebidowe”
 9. W kategorii „Napoje alkoholowe i bezalkoholowe” i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nockowa za ,,Krwawy dzban”
 10. W kategorii „Inne produkty” Krystyna Sieńko z Ulanicy za ,,Farsz z ziemniakami i bobem’’

Festiwal dofinansowany został m.in. ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Promocji Rozwoju Obszarów Wiejskich Samorządu Województwa Podkarpackiego, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie, Gminy Sokołów Młp. oraz Zakładu Mięsnego „Smak-Górno” w Górnie.
Oprócz doznań smakowych Festiwal miał też odpowiednią oprawę artystyczną, której główna część odbywała się poza pawilonami wystawienniczymi. Na scenie pojawiły się liczne kapele ,np. Kapela z Górna (gm. Sokołów Młp.), z gościnnym występem Zespół Wokalno-Instrumentalny „Vocantes” z Górna (gm. Tomaszów Lubelski), Zespół Wokalno-Instrumentalny „Młody Duch” z Górna (gm. Sokołów Młp.), znany w kraju i za granicą Zespół Pieśni i Tańca „Bandoska” z WDK oraz zdobywający coraz większe grono fanów Zespół „Karczmarze NaNowo”, w którego skład wchodzą młodzi i zdolni muzycy z naszego Górna.

Organizatorami VII Targów Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego byli: Podkarpacki Urząd Marszałkowski, Andrzej Ożóg–Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., Zakład Mięsny „Smak-Górno” w Górnie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie.

Marek Kida

Dni Sokołowa 2013

opublikowane: 15 sie 2013, 09:38 przez Grzegorz Wójcikiewicz   [ zaktualizowane 15 sie 2013, 09:40 ]

Tegoroczne Dni Sokołowa Małopolskiego odbyły sie w dniach 22-23 czerwca br. Były one pełne niespodzianek, jakie organizatorzy przygotowali dla mieszkańców Sokołowa jak i okolicznych miejscowości. Największą niespodzianką dla wszystkich z nas była zmiana lokalizacji, która tylko dodała smaku tak wielkiemu wydarzeniu. Program Dni Sokołowa był pełen atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Już na samym początku imprezy grupa Bazyl - Art z Jarosławia umilała swą obecnością poprzez wcześniej juz przygotowany na te okazje blok zabaw. Kolejnym punktem programu był występ naszych pociech - dzieci w wieku pięciu i sześciu lat z Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim. Opiekunkami grupy były panie: Ewa Błazik i Mariola Rogala, które przygotowały dzieci do występu. Przedstawiły one bajkę pod tytułem „Jas i Małgosia”. Dni Sokołowa Małopolskiego, a więc święto miasta jest idealną okazją do promocji jak i prezentacji wszystkich atrakcji jakie posiadamy. Nowe miejsce odbywającej sie imprezy pozwoliło nam nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć główną atrakcję naszej gminy. Jest nią kryta pływalnia. W ramach jej promocji pracownicy przygotowali pytania konkursowe, w których można było wygrać różne gadżety. Następnie nadszedł czas na część muzyczną. Jako pierwszy sceną zawładną zespół POLYTONIA ze Stalowej Woli i Górna. Działa od zaledwie kilku miesięcy i był to dla nich debiut. Oscylują w szeroko pojętych tematach jazz- rockowych czerpiąc z tego przeogromną radość. Skład tworzą: Tomek Zawadzki – perkusja, Tomasz Kowal gitara basowa, Karol Godek - gitary oraz Magda KULIKOWSKA - vokal. Kolejnym zespołem, który zaprezentował swą twórczość na scenie był zespół Ratatam z Rzeszowa. Zespół posiada na swoim koncie wiele koncertów oraz osiągnięć, które zbliżają go do koncertowania po całym świecie. Obecny skład zespołu tworzą: Barbara Jakubiec- wokal; Paweł Czachur- wokal, gitara; Jerzy Czeluśniak- wokal, gitara basowa; Waldemar Rzeszut- gitary; Seweryn Krzysztoń- perkusja; Grzegorz Nowak- skrzypce.

Po muzyce autorskiej nadszedł czas na szalone lata 90-te, kiedy to rock’n’roll oraz klimaty disco polo rządziły muzyczną sceną. Przy takiej właśnie muzyce rozpoczęliśmy zabawę do białego rana z zespołami: FOCUS, FANTASTIC BOYS, FORTEX i VEXEL.
Drugi dzień zaczął się nie mniej energicznie pomimo nocnej zabawy. Juz na samym początku wszystkie maluchy mogły sie przenieść do krainy smerfów dzięki agencji MG z Rzeszowa, która przygotowała blok zabaw pod tytułem „Smerfastyczny Świat”. W tym samym czasie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat mogła wziąć udział w konkursie plastycznym pod tytułem „Przyroda w kolorach zimno- ciepło”, który odbywał się pod okiem pani Henryki Boho, instruktora plastyki w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji oraz pani Wandy Skiby opiekuna świetlicy w Markowiźnie.
Kolejnym punktem programu były występy grup tanecznych z z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim przygotowane przez panią Zofię Słoninę i Natalię Bęben oraz ze świetlicy w Nienadówce i Trzebusce przygotowanych przez Magdalenę Gazda.

Po występach tanecznych nadszedł czas na chwile mocnego rocka, którego dostarczył nam zespół Bluff z Sokołowa Młp. Jest to 4 muzyków grających muzykę progresywną posiadającą głębsze przesłanie. Posiadają oni na swoim koncie wiele koncertów oraz kilka nagród i wyróżnień. Skład tworzą; Mateusz Rakuś – perkusja , Grzesiek Dworak – Bas , Piotr Miłosz – gitara , Łukasz Rakuś – vokal
Zespół ten zagrał bezpośrednio przed znajomym z tej samej branży i miejscowości – Kuki Pau Zespół ten działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Obecny skład zespołu to: Sylwia Tabaka – wokal, Marcin Łach – gitara, Kamil Cisek – gitara basowa, Artur Gieradzki – perkusja, Piotr Łach – gitara, Mateusz Trzyna – klawisze, Bartek Koń – trąbka, Wojtek Szela – trąbka, Michał Żółkiewicz – puzon.

Na zakończenie odbyła się dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadzili: dj Sliver i dj Pigmej z Nienadówki. I tak oto zakończyły się Dni Sokołowa 2013. Organizatorami Dni Sokołowa byli: Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Patronat medialny sprawowało Polskie Radio Rzeszów, gazeta codzienna Super Nowości oraz dwumiesięcznik Kurier Sokołowski.

Paulina Dec i Łukasz Rakuś

Opiekunka Ludzkich Dróg otrzymała koronę

opublikowane: 26 lip 2013, 04:25 przez Grzegorz Wójcikiewicz   [ zaktualizowane 15 sie 2013, 09:34 ]

W połowie XVIII wieku wizytujący parafię w Sokołowie Małopolskim bp Wacław Hieronim Sierakowski zaobserwował wielkie nabożeństwo do Maryi obecnej w obrazie Królowej Świata. Odpowiadając na prośby wiernych, polecił powołać komisję do zbadania tego kultu i rozważyć ewentualną koronację obrazu. Niestety, rychłe przeniesienie hierarchy z Przemyśla do Lwowa zaprzepaściło te plany. Na ich uwieńczenie czciciele Matki Bożej Sokołowskiej musieli czekać niemal trzy stulecia.
Łaskami słynący obraz Matki Bożej w Sokołowie Małopolskim powstał w końcu XVII wieku. Jego autor i droga, którą trafił do miasteczka, pozostają nieznane. Pierwsze świadectwa o kulcie obrazu pochodzą już z początku XVIII wieku. Nabożeństwo to trwało przez kolejne dziesięciolecia, a w szeregi czcicieli Pani Sokołowskiej wstępowali nie tylko parafianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości, lecz również osoby z całego regionu, a nawet z sąsiednich diecezji. Na skutek reform józefińskich i rozebrania kościoła stanowiącego świątynię sanktuaryjną kult został wygaszony. Jego odnowienie nastąpiło w roku 1888. Od tego czasu Maryja na nowo jest traktowana niezmiennie jako Pani i Królowa sokołowskiej ziemi. Już w okresie międzywojennym potwierdzona była ranga pielgrzymkowa Sokołowa. Koronację obrazu rozważał także biskup przemyski Ignacy Tokarczuk.
Na skutek zabiegów czynionych przez sokołowskich duszpasterzy w roku 2002 biskup rzeszowski Kazimierz Górny powołał komisję do zbadania warunków koronacji obrazu. Owocem jej kilkuletniej pracy była pozytywna opinia w sprawie koronacji. Stosowny wniosek złożył 31 stycznia 2011 r. opiekun naukowy sokołowskiego ośrodka kultu maryjnego ks. dr Sławomir Zych. Stosowny dekret o koronacji został wydany przez bpa Kazimierza Górnego 6 stycznia br., a dekret erygowania sanktuarium Matki Bożej w Sokołowie Małopolskim – 10 kwietnia br.

Uroczystości koronacyjne odbyły się w sobotę 8 czerwca. Wcześniej w okolicznościowym liście pasterz diecezji rzeszowskiej zaapelował do wiernych o uczestnictwo w tym święcie: „Niech liczny udział wiernych w tej uroczystości będzie znakiem naszej miłości do Matki Bożej, która chce nam towarzyszyć na wszystkich drogach życia. Jest naszą Matką, Orędowniczką i Królową. Przed Jej wizerunkiem chcemy modlić się również za tych, którzy w poszukiwaniu pracy opuścili swoją Ojczyznę, a rozrzuceni są po całym świecie”.
Obchody rozpoczęły się wyprowadzeniem łaskami słynącego obrazu z kościoła parafialnego. Wizerunek przeniesiono procesyjnie głównymi ulicami miasteczka na miejsce uroczystości zlokalizowane na boisku sportowym sokołowskich Zespołów Szkół. Tam miało miejsce powitanie parafian, przybyłych pielgrzymów i zaproszonych gości. Następnie, po programie słowno-muzycznym, odbyło się czuwanie modlitewne połączone z rozważaniem tajemnic różańcowych. Okoliczność ta zgromadziła około 7 tys. czcicieli Bogarodzicy. Nie brakło wśród nich parlamentarzystów i samorządowców, pątników świeckich i osób konsekrowanych. Przybyło też blisko 300 kapłanów oraz przedstawiciele kilku kapituł z uwagi na to, że czas ten przeżywany był jednocześnie jako dzień świętości życia kapłańskiego.

Mszy św. koronacyjnej przewodniczył abp Edward Nowak z Rzymu. On także, wraz z bpem Kazimierzem Górnym oraz bpem Edwardem Białogłowskim dokonał samego aktu nałożenia złotych koron na głowy Dzieciątka i Maryi. Świadkami tego byli m.in.: bp Jan Niemiec z Kamieńca Podolskiego, bp Edward Frankowski z Sandomierza i bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla. Integralną część liturgii stanowiło ślubowanie kustosza sokołowskiego sanktuarium ks. kan. Jana Prucnala. Wszystkich kapłanów diecezji rzeszowskiego zawierzył z kolei Madonnie Sokołowskiej biskup ordynariusz.
Słowo Boże wygłosił bp Adam Szal z Przemyśla. Przypomniał wówczas: „Życie każdego człowieka można porównać do pielgrzymki, czyli do wędrówki drogą prowadzącą do celu. Jakże różne są drogi naszego życia! Bywa, że droga naszego życia jest czasem radosnym. Dzieje się tak wówczas, gdy jest w nas pokój sumienia, gdy posiadamy wielu przyjaciół, kiedy odnosimy sukcesy w życiu zawodowym, gdy żyjemy w kochającej rodzinie. Ale nie zawsze tak jest. Obserwując ludzie drogi życiowe, zauważamy, że jest w nich tak wiele chwil smutnych. Niekiedy wydaje się nam, że pielgrzymka życiowa jest wędrowaniem ciągle pod górę. Jakże wiele jest w naszym życiu różnych doświadczeń, problemów, trudności. Wiara mówi nam przede wszystkim o tym, że droga człowieka, która ma swój początek i koniec, prowadzi do szczęśliwego celu, do życia wiecznego. Pan Bóg w swojej dobroci dał nam Maryję, a Jej piękne życie można też porównać do wędrówki trudną drogą”.

W podziękowaniu za koronację przedstawiciele parafii sokołowskiej zaznaczyli, że łaskami słynący wizerunek towarzyszył kolejnym pokoleniom sokołowian i przychodzącym do niego pątnikom, a Pani Sokołowska przyzywana była jako szczególna opiekunka emigrantów. Jak zaznaczyli: „Obecna uroczystość stanowi zwieńczenie usilnych starań, by skronie Maryi i Dzieciątka ozdobiły korony jako znak naszej czci. Do wydarzenia tego mieszkańcy ziemi sokołowskiej przygotowywali się od lat. Wspomnieć tu należy liczne zabiegi czynione w tym celu przez kolejnych duszpasterzy sokołowskich, zwłaszcza śp. Księdza Mieczysława Wajdę i proboszcza Księdza Jana Prucnala. Nie można zapomnieć o pracy Księży Wikariuszy i Katechetów, a także miejscowych Kapłanów Rodaków”. W imieniu lokalnej wspólnoty polecili się opiece i orędownictwu Najświętszej Maryi Panny Sokołowskiej: „Niech Ona pomaga nam w godnym przemierzaniu dróg życia. Niech kieruje też nasz wzrok ku niebu, gdzie jest nasz ostateczny cel i dokąd prowadzi każda ludzka wędrówka”.

Bartosz Walicki, ks. Sławomir Zych

KRONIKA POLICYJNA

opublikowane: 26 lip 2013, 04:20 przez Grzegorz Wójcikiewicz

Zdarzenia od 01 marca do 10 maja 2013 r.

Przestępstwa

Od 01 marca do 10 maja 2013 r. w Komisariat Policji w Sokołowie Młp. zanotował 63 przestępstw popełnionych na terenie działania tutejszej jednostki. Były to przestępstwa przede wszystkim z kategorii przestępstw przeciwko mieniu tj. kradzieże ( 6 przypadków), kradzieże z włamaniem (9 przypadków), oszustwo (6 przypadków), uszkodzenie ciała (3 przypadków), kierowanie gróźb karalnych (6 przypadków), fizyczne i psychiczne znęcanie się (5 przypadków), kierowanie samochodem po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości (4 przypadków), kierowanie rowerem po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości (7 przypadków), kierowanie samochodem po drodze publicznej mimo orzeczonego zakazu sądowego (1 przypadek), uszkodzenie mienia (7 przypadków), pobicie (1 przypadek), kradzież dokumentów (1 przypadek), podrobienie dokumentu (1 przypadek), uszkodzenie znaku granicznego (1 przypadek ), uporczywe nękanie przez telefon (1 przypadek), rozpowszechnianie zdjęć bez zgody właściciela (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci KP Sokołów Młp. wykonywali czynności służbowe na miejscu 20 kolizji drogowych, z których najwięcej miało miejsce w Sokołowie Młp. (6 kolizje ), w Nienadówce (4 kolizje), w Górnie (1 kolizja) ,w Trzebosi (1 kolizja), w Wólce Niedźwiedzkiej (3 kolizje ), w Kamieniu (4 kolizje) i w Wólce Sokołowskiej (1 kolizja)

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Sokołowie Małopolskim

 • sierżant sztabowy Piotr Knap - obsługuje rejon służbowy Sokołów Małopolski
 • starszy posterunkowy Andrzej Kozieł - obsługuje rejon służbowy Trzeboś, Trzebuska Kąty, Wólka Niedźwiedzka
 • starszy sierżant Jacek Potocki - obsługuje rejon służbowy Trzebuska, Nienadówka
 • aspirant Józef Dąbek – obsługuje rejon służbowy Markowizna, Turza, Górno, Wólka Sokołowska
 • podkomisarz Marek Wojciechowski - obsługuje rejon słuzbowy Kamień, Nowy Kamień 
 • aspirant Krzysztof Głowala – obsługuje rejon służbowy- Łowisko, Krzywa Wieś, Kamień- Podlesie

W związku ze zbliżającym sie okresem wypoczynkowym, Komisariat Policji w Sokołowie Młp. przypomina przy dłuższej nieobecności w miejscu zamieszkania, poprosić sąsiadów, aby zwrócili uwagę na posesję nieobecnych domowników.

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.
kom. Paweł Suski

1-10 of 13