Strona główna

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej jest organizacją społeczną zajmującą się prowadzeniem działalności oświatowej w zakresie edukacji muzycznej. Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w ramach swojej działalności statutowej wspiera działające pod jej patronatem szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia na terenie województwa podkarpackiego.

Więcej o działalności fundacji..
Siedziba fundacji mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.


MISJA
  • Krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie polskim.
  • Wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego.
  • Wspieranie działalności instytucji kultury i szkół artystycznych.
  • Promocja utalentowanych instrumentalistów i zespołów kameralnych.
  • Wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki.
  • Prowadzenie działalności oświatowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski na mocy aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.