รายงานผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน
      รายงาน งานควบคุมภายใน ปี 2560

                                รายงานผล ระดับหน่วยงานย่อย
                                    รายงานผล ระดับโรงเรียน
                                    หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1


    รายงาน งานควบคุมภายใน ปี 2559
                                รายงานผล ระดับหน่วยงานย่อย
                                     รายงานผล ระดับโรงเรียน
                                     หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1