วิธีย้าย MailBox จากระบบเก่า3. เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม และเชื่อมต่อ MailBox เรียบร้อยแล้ว เราจะทำการเพิ่มอีก 1 MailBox ให้ทำการกดแถบเครื่องมือทางด้านขวา จากนั้นเลือก New Message4. เลื่อกเมนู Existing Mail Account...5. ใส่ข้อมูลของคุณลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด Continue
  • Your name :: ใส่ชื่อของคุณ
  • Email address :: ใส่อีเมล์ระบบเก่าของคุณ
  • Password :: ใส่พาสเวิสของคุณ


6. ระบบจะทำการค้นหาเซิฟเวอร์ ให้รอซักครู่7. โปรแกรมจะให้เราตั้งค่า IMAP และ SMTP ให้ตั้งค่าตามภาพ (ตั้งค่าแค่ 2 บรรทัด ตรง Incoming: IMAP และ Outgoing: SMTP เท่านั้น) จากนั้นให้กด Done8. ระบบจะทำการดึง MailBox จากระบบเก่าทั้งหมดมาโชว์9. ทำการกดที่อีเมล์ 1 ฉบับ จะเป็นฉบับใดก็ได้ จากนั้นกด Ctrl+A เพื่อทำการเลือกทั้งหมด (สังเกตจะเห็นเป็นแถบสีฟ้าคลุมทั้งหมด)10. ทำการคลิกขวาตรงแถบสีน้ำเงิน ตรงไหนก็ได้ จากนั้นเลือก Copy To > เลือกอีเมล์ใหม่ของเรา > Inbox ตามลำดับ11. เมื่อทำตามข้อ 10 เรียบร้อยแล้ว ให้สังเกตแถบด้านล่าง จะแสดงสถานะว่าได้ทำการก็อบปี้กี่ฉบับแล้ว ให้รอจนกว่าจะครบ ห้ามปิดโปรแกรม12. เมื่อทำการย้าย MailBox เรียบร้อยแล้ว อีเมล์ทุกฉบับที่เราเลือกก็จะเข้าไปอยู่ใน MailBox ของ Google Apps for Education ทันที