24. ประชากรอาเซียน 2557

โพสต์17 ม.ค. 2559 06:07โดยอดิศักดิ์ มหาวรรณ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2559 06:09 ]

จากข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 ประชากรอาเซียน มีจำนวนทั้งสิ้นราว 636,512,723 ล้านคน หรือประมาณ 8.85% ของประชากรโลก โดยประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรสูงสุด จำนวน 253,609,643 คน และประเทศบรูไนมีประชากรน้อยที่สุด โดยมีประชากรเพียง 400,000 คนเศษ

ประชากรอาเซียนเรียงตามประเทศที่มีประชากรมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ดังนี้

อันดับ 1 : ประเทศอินโดนีเซีย

จำนวนประชากรประมาณ : 253,609,643 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

อันดับ 2 : ประเทศฟิลิปปินส์

จำนวนประชากรประมาณ : 107,668,231 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

อันดับ 3 : ประเทศเวียดนาม

จำนวนประชากรประมาณ : 93,421,835 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

อันดับ 4 : ประเทศไทย

จำนวนประชากรประมาณ : 67,741,401 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

อันดับ 5 : ประเทศพม่า
จำนวนประชากรประมาณ : 55,746,253 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

อันดับ 6 : ประเทศมาเลเซีย

จำนวนประชากรประมาณ : 30,073,353 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

อันดับ 7 : ประเทศกัมพูชา

จำนวนประชากรประมาณ : 15,458,332 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

อันดับ 8 : ประเทศลาว

จำนวนประชากรประมาณ : 6,803,699 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

อันดับ 9 : ประเทศสิงคโปร์

จำนวนประชากรประมาณ : 5,567,301 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

อันดับ 10 : ประเทศบรูไน

จำนวนประชากรประมาณ : 422,675 คน
ศาสนา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

     ในข้อเท็จจริงนั้น ประชากรอาเซียนมาจากต่างชาติ ต่างภาษา ต่างเผ่าพันธุ์และต่างศาสนากันจำนวนมากมายหลายกลุ่ม แม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันมาก เช่นในประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศอินโดนีเซียเป็นต้น แต่เป้าหมายของอาเซียนคือรวมประชากรทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียว และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ที่มา : เกร็ดความรู้.net