ถาม-ตอบ

** กรุณากรอกข้อมูล E-mail ให้ถูกต้องด้วย ปกติจะตอบกลับภายใน 7 วัน หาก E-mail ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถตอบกลับได้ ขอแจ้งให้ทราบไว้ ณ ที่นี้ กรุณาพิมพ์ คำถาม มาใหม่ ขอบคุณครับ **

ถาม-ตอบกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย
*** มีหลายท่านที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้ สาเหตุอาจเกิดจาก E-mail Address ที่ให้มาไม่ถูกต้อง หรืออาจถูกปิดไปแล้ว
หากไม่มีการตอบกลับเกิน 7 วัน แสดงเกิดปัญหา มีการแก้ไขปัญหา สามารถทำได้ดังนี้
  1. ขอความกรุณาถามกลับมาอีกครั้ง
  2. เปลี่ยนช่องทางการตั้งคำถาม ผ่าน Facebook โรงเรียนดาราวิทยาลัย  https://plus.google.com/b/105164111100834007786/+DaraAcThOfficial/posts?pageId=105164111100834007786&hl=th&_ga=1.158817082.1854915095.1439956721  ครับ
  3. โทรศัพท์หรือโทรสารมาที่โรงเรียน โทร: 053-241039,053-244654,053-248069 โทรสาร: 053-249152