กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 พ.ค. 2562 16:53 สมศักดิ์ บุญดีกุล แก้ไข ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
23 พ.ค. 2562 01:34 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร แนบ page2.jpg กับ ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
23 พ.ค. 2562 01:34 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร แนบ page1.jpg กับ ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
23 พ.ค. 2562 01:34 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร สร้าง ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
21 พ.ค. 2562 16:55 สมศักดิ์ บุญดีกุล แก้ไข คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน
20 พ.ค. 2562 19:07 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร แนบ page12.jpg กับ คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน
20 พ.ค. 2562 19:07 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร แนบ page11.jpg กับ คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน
20 พ.ค. 2562 19:07 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร สร้าง คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน
20 พ.ค. 2562 17:49 สมศักดิ์ บุญดีกุล แก้ไข รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท
17 พ.ค. 2562 02:41 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร แนบ cats.jpg กับ รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท
17 พ.ค. 2562 02:41 พิมลมาลย์ สุจริตจิตร สร้าง รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท
16 พ.ค. 2562 17:46 สมศักดิ์ บุญดีกุล แก้ไข เปิดเรียนวันแรกคึกคัก Dara Happy Life
16 พ.ค. 2562 17:43 สมศักดิ์ บุญดีกุล แก้ไข สัมมนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน (Key Persons) โรงเรียนดาราวิทยาลัย
16 พ.ค. 2562 17:37 สมศักดิ์ บุญดีกุล แก้ไข เปิดเรียนวันแรกคึกคัก Dara Happy Life
16 พ.ค. 2562 01:30 Greecha Katpratoom ลบ จำหน่ายหนังสือเรียน - สมุด ปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:30 Greecha Katpratoom นำออกไฟล์แนบ สรุปราคาหนังสือจำหน่าย-ปีการศึกษา-2558.pdf จาก จำหน่ายหนังสือเรียน - สมุด ปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:30 Greecha Katpratoom นำออกไฟล์แนบ Snap 2015-04-30 at 14.07.22.png จาก จำหน่ายหนังสือเรียน - สมุด ปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:30 Greecha Katpratoom นำออกไฟล์แนบ Snap 2015-04-30 at 14.07.07.png จาก จำหน่ายหนังสือเรียน - สมุด ปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:30 Greecha Katpratoom นำออกไฟล์แนบ Snap 2015-04-30 at 14.01.42.png จาก จำหน่ายหนังสือเรียน - สมุด ปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:30 Greecha Katpratoom นำออกไฟล์แนบ 639.jpg จาก จำหน่ายหนังสือเรียน - สมุด ปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:30 Greecha Katpratoom นำออกไฟล์แนบ Snap 2015-04-30 at 14.01.22.png จาก จำหน่ายหนังสือเรียน - สมุด ปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:29 Greecha Katpratoom ลบ ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:29 Greecha Katpratoom นำออกไฟล์แนบ ปฏิทินโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558.pdf จาก ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:29 Greecha Katpratoom นำออกไฟล์แนบ Snap 2015-05-07 at 09.55.40.png จาก ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
16 พ.ค. 2562 01:29 Greecha Katpratoom นำออกไฟล์แนบ calendar.jpg จาก ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

เก่ากว่า | ใหม่กว่า