การชำระเงิน

การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  1. กรอกใบชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  2. พิมพ์ใบชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
  3. นำใบชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  4. นำใบแจ้งการชำระเงินติดต่อรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนที่ฝ่ายการเงินรับ หลังจากชำระเงินที่ธนาคาร 5 วันทำการ
การชำระเงินที่โรงเรียน
  1. ชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงินรับ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ใกล้ๆ เสาธง
  2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง