ผู้ปกครอง

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2559https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngcharahttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxnghttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngeinhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiynhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khruhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ

 • ประกาศแจ้งให้ทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Downlaod)ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งให้ทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2560 21:06 โดย Greecha Katpratoom
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร ท ...
  ส่ง 1 ต.ค. 2560 22:07 โดย Greecha Katpratoom
 • รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (หากไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อ ห้องทะเบียน วันที่ 5-6, 9, 13, 15 พ.ค ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2560 20:40 โดย Greecha Katpratoom
 • รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ม.1-3 รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ดาวน์โหลดรายชื่อ (xlsx)ทำการเรียนในวันที่ 27 – 31 มีนาคม , 3 – 5, 7 , 17 – 21 และ ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2560 17:58 โดย Greecha Katpratoom
 • กิจกรรมและกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดาราวิทยาลัยขอแจ้งกิจกรรมและกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2559  ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. รับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนที่ห้องเร ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2560 18:04 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 701 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หน้าเว็บย่อย (1): การชำระเงิน
Comments