ผู้ปกครอง


https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2559https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2559https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngcharahttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxnghttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiynhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngeinhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khruhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม  2560  มูลนิธิ  วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ  นำคณะดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากประเทศต่างๆในเอเชีย  เช่น ...
  ส่ง โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เรียนรู้ระบบกลไกการสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ"     ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เรียนรู้ระบบกลไกการสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ให้แก่ ผู้บริหาร ...
  ส่ง 22 พ.ค. 2560 04:45 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560     ในเดือนระลึกพ ...
  ส่ง 22 พ.ค. 2560 00:50 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • แนะนำหลักสูตรศึกษาต่อมหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2560   ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  และคณะผู้บริหาร   ต้อนรับอาจารย์  ดร. พัชราภรณ์    ดวงช ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2560 02:13 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • อธิษฐานขอการทรงนำเปิดใช้ห้องให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 18   พฤษภาคม   2560   ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดทำห้องให้คำปรึกษา    เพื่อให้นักเรียนและผู้มาขอรับบริการมีห้องที่เป็นสัดส่วน ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2560 00:05 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 605 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หน้าเว็บย่อย (1): การชำระเงิน
Comments