ผู้ปกครอง

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2561 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khru https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/ https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ

 • กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน และสมุด ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีกำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน และสมุด ปีการศึกษา 2563 ทุกชั้นเรียน ดังต่อไปนี้
  ส่ง 24 พ.ค. 2563 18:40 โดย Greecha Katpratoom
 • ร้านค้าโรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดให้สั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนทางออนไลน์ 🎉🎉อีกหนึ่งทางเลือก ในสถานการณ์ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวม การสั่งสินค้าเครื่องแบบนักเรียนทางออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่าน🎊🎊🎊✍️✍️✍️ฝ่ายร้านค้า ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2563 21:35 โดย Greecha Katpratoom
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มีดังต่อไปนี้ ให้กดดาวน์โหลดชั้นเรียนของตนเองนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2563 18:58 โดย Greecha Katpratoom
 • ประกาศจากฝ่ายทะเบียน แจ้งผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ให้ส่งเอกสารการเรียนจากโรงเรียนเดิมให้ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ โรงเรียนดาราว ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2563 19:13 โดย Greecha Katpratoom
 • การเตรียมพร้อมเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัยขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนในระบบปกติได้ เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนสอนเป็นไปตามระบบ ทางโรงเรียนจ ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2563 18:41 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผู้อำนวยการ สทศ.สพฐ เยี่ยมการสอบ NT ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่   4   มีนาคม   2563    ดร.วิษณุ        ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา .สพฐ     พร้อมด้วย   น.ส.ศราวดี      โพธิ์สุข    ข้าราชการบำนาญ ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2563 17:47 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • ทุนการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562     เมื่อวันพุธ  ที่26  กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2563 17:21 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • ปัจฉิมนิเทศ ม.6 แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่   จัดงานปัจฉิมนิเทศ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  รุ่น ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 17:28 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์  2563 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (คร ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 17:31 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย         โดยดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์       ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ      กับคณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย  รองศาสตราจารย์  ดร.เกียรติสุดา  ศร ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2563 17:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 996 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หน้าเว็บย่อย (1): การชำระเงิน
Comments