ผู้ปกครอง

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2561 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khru https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/ https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรม สานสายใยพี่สู่น้อง     เมื่อวันอังคาร  ที่  4  กันยายน  2561  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมสานสายใยพี่สู่น้อง  ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศ ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2561 17:40 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • มอบเงินค่าสินไหมทดแทน     เมื่อวันศุกร์ที่  7  กันยายน  2561  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จ ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2561 17:50 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • การมอบของรางวัลจากบริษัท สปีด คอมพิวเตอร์     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561  บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์  นำโดย นางสาวดารณี   ไตรรัตนวราภรณ์   ผู้จัดการฝ่ายขาย  เข้ามอบ Monitor Aoc  ซึ่งเป ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2561 17:55 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • การรับมอบ LeO-Trap     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ และตัวแทนนักเรียน ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2561 17:59 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561     ฝ่ายวิชาการ  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัด กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง  ชีวิตเพียงพอ  "140  ปี  ดาราวิทยาลัย  นำพาวิถีพอเพียง  เคียงคู่ภ ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2561 02:25 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 823 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หน้าเว็บย่อย (1): การชำระเงิน
Comments