นักเรียน

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2559
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศของโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนรังษีวิทยาศึกษาดูงานฝ่ายแนะแนว เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2560  อาจารย์พริ้มเพรา  ไชยกัณทา  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน  ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนรังษีว ...
  ส่ง โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • คณะผู้นำคริสตจักรภาคเกาหลีเยี่ยมเยียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2560  ผป.ดร.ประเวศน์ คิดอ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานอาเซียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย พร้อม ...
  ส่ง โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560     เมื่อวันจันทร์  ที่  26  มิถุนายน  2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำป ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 02:00 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • พิธีเปิดค่ายนักเรียนแกนนำดารายุคใหม่ ใส่ใจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษา     เมื่อวันศุกร์  ที่  23  มิถุนายน  2560  ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน  แผนกประถมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำดาราย ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2560 03:16 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560     เมื่อวันจันทร์  ที่  19  มิถุนายน  2560  ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด "กิจกรรมส่งเสริมประชาธ ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 05:53 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 624 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 128 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปภาพ

 • รูปพิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2560 ในวันพฤหัสบดี  ที่  15  มิถุนายน  2560  เพื่อให้นักเร ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 00:01 โดย Greecha Katpratoom
 • รูปภาพพิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2560 ในวันพฤหัสบดี  ที่  15  มิถุนายน  2560  เพื่อให้นักเร ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 23:54 โดย Greecha Katpratoom
 • ปฐมนิเทศมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2560  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดปฐมนิเทศนักเรียนชื้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพ ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 21:38 โดย Greecha Katpratoom
 • ปฐมนิเทศมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม  เพื่อให้นักเรียนปรับพื้นฐานความรู้และเตรียมความพร ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 21:39 โดย Greecha Katpratoom
 • รูปภาพพิธีอำลาผู้บริหารและครูเกษียณอายุการทำงาน การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าและพิธีอำลาผู้บริหารและครูเกษียณอายุการทำงาน ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดาราร ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 21:40 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 79 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอ

 • พระเมตตา สู่ปวงข้าฯ ดาราวิทยาลัย การรวบรวมเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จเมืองเชียงใหม่ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดทำโดยสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:14 โดย Greecha Katpratoom
 • แปลอักษรและจุดเทียนน้อมถวายแสดงความอาลัย การแปลอักษรและจุดเทียนน้อมถวายแสดงความอาลัย พระทรงชัย องค์ภูมิพล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:09 โดย Greecha Katpratoom
 • พิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดพิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:06 โดย Greecha Katpratoom
 • highlight งานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:02 โดย Greecha Katpratoom
 • วีดีโองานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 22:59 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือและวารสาร

 • The Dara Star Magazine July 2015 The Dara Star Magazine July 2015Click to Preview
  ส่ง 21 ก.ค. 2558 20:48 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ EntTrong.com

หน้าเว็บย่อย (1): แหล่งเรียนรู้