ครู-บุคลากร

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsarhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2561https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngcharahttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxnghttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngeinhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiynhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khruhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศสำหรับครูและบุคลากร

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศของโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายการอาหารประจำเดือน

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทุนมูลนิธิดารารัศมี ปีการศึกษา 2561     มูลนิธิดารารัศมี  โดย  อาจารย์มาลี   เถาะสุวรรณ   ประธานมูลนิธิฯ และ อาจารย์อรพินท์   สมุทคุปต์   กรรมการมูลนิธิฯ  มอบทุนมูลนิธิดาราร ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2562 00:35 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • งานกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 22     เมื่อวันเสาร์ที่  16  มีนาคม  2562   สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย   สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาล ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2562 02:01 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประถมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่   6  มีนาคม   2562  ฝ่ายประถมศึกษา  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประถมศึกษา  เพื่อสรุปการดำเนินการของฝ่ายฯ  และเลือกตั้งประธานฝ่ายประถมศึกษาคนใหม ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2562 15:59 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • ค่ายประสบการณ์ภาษาอังกฤษ (Fun with English 2018) เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2562 ดร.ชวนพิศ      เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  เป็นประธาน   เปิดค่ายประสบการณ์ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา   (Fun  with ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2562 18:54 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • งาน"พบปะเล่าเรื่องหนังสือพิมพ์ชายด์ไทยนิวส์"     เมื่อวันเสาร์ที่  23  กุมภาพันธ์  2562  ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระด ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2562 16:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 871 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 211 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปภาพ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 119 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 97 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือและวารสาร

 • ดาราสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2560  ดาวน์โหลด (Donwload)
  ส่ง 28 ก.ย. 2560 19:37 โดย Greecha Katpratoom
 • The Dara Star Magazine July 2015 The Dara Star Magazine July 2015Click to Preview
  ส่ง 21 ก.ค. 2558 20:48 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รับสมัครบุคลากร


Comments