ครู-บุคลากร

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2560
https://groups.google.com/a/web1.dara.ac.th/d/forum/eoffice
http://www.dara.ac.th/meeting/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/ https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khru https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศสำหรับครูและบุคลากร

 • คู่มือประกอบการทำโครงการและPDCA ฉบับสมบูรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง PDF และ DOCXข้อมูลจาก ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 03:18 โดย Greecha Katpratoom
 • เรื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 13/6/2559 ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ ขอประกาศแจ้งเรื่องให้ครูและบุคลากรทราบดังต่อไปนี้
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:35 โดย Greecha Katpratoom
 • เรื่องแจ้งจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประกาศแจ้งคุณครูและบุคลากรทราบดังต่อไปนี้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำเอกสารคู่มือการเขียนโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แจกไปยังท ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:22 โดย Greecha Katpratoom
 • เรื่องแจ้งจากฝ่ายบุคลากร 13/6/2559 ฝ่ายบุคลาการประกาศแจ้งคุณครูและบุคลากรทุกท่านทราบดังต่อไปนี้ขอความร่วมมือคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในการอ่านประกาศที่ติดตามจุดต่าง ๆ  เพื่อการรับทราบข่าวสารโดยท ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:13 โดย Greecha Katpratoom
 • ขอติดตามทวงถามเอกสารการเรียนของนักเรียนเข้าใหม่ ขณะนี้ฝ่ายทะเบียนกำลังดำเนินการติดตามทวงถามเอกสารการเรียนของนักเรียนเข้าใหม่ในระดับชั้น ป.2 - ม.6 ซึ่งได้ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน โดยการส่งผ่านครูประจำช ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:11 โดย Greecha Katpratoom
 • เชิญประชุมครูผู้สอน ชั้น ป.1 - ม.6 วันที่ 20 มิ.ย. 59 ฝ่ายวิชาการเรียเชิญคุณครูผู้สอนทุกท่าน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 20 ม ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:04 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศของโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนมีนาคม 2560 รายการอาหารประจำเดือนมีนาคม 2560              คลิกเพื่อดู
  ส่ง 28 ก.พ. 2560 21:18 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • งานดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา ปี 2560     สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  นำโดย คุณพิมล   ปัญจสวัสดิ์วงศ์   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560 และพิธีดำห ...
  ส่ง 25 เม.ย. 2560 21:45 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • รดน้ำดำหัวที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ  ดร.อวยพร    หว่างตระกูล     ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมรดน้ำดำห ...
  ส่ง โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • พิธีรดน้ำดำหัวปีใหม่คณะผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่    21   เมษายน   2560  คณะครูฝ่ายสนับสนุนการสอนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย     จัดพิธีรดน้ำดำหัวปีใหม่  ขอพรจากคณะผู้บริหารโรงเรียน   เพื่อสืบทอดประเพณ ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2560 23:11 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • พิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย     เมื่อวันศุกร์  ที่  21  เมษายน  2560  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย ทำพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง  โดยมี ผป ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2560 01:57 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560     เมื่อวันจันทร์  ที่  17  เมษายน  2560  อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำตัวแทนคณะคร ...
  ส่ง 18 เม.ย. 2560 20:36 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 594 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 121 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปภาพ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอ

 • พระเมตตา สู่ปวงข้าฯ ดาราวิทยาลัย การรวบรวมเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จเมืองเชียงใหม่ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดทำโดยสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:14 โดย Greecha Katpratoom
 • แปลอักษรและจุดเทียนน้อมถวายแสดงความอาลัย การแปลอักษรและจุดเทียนน้อมถวายแสดงความอาลัย พระทรงชัย องค์ภูมิพล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:09 โดย Greecha Katpratoom
 • พิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดพิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:06 โดย Greecha Katpratoom
 • highlight งานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:02 โดย Greecha Katpratoom
 • วีดีโองานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 22:59 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือและวารสาร

 • The Dara Star Magazine July 2015 The Dara Star Magazine July 2015Click to Preview
  ส่ง 21 ก.ค. 2558 20:48 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รับสมัครบุคลากร

 • รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษจำนวน : 1 อัตรา  วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2558  วุฒิที่รับ : ปริญญาตร ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2558 23:04 โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง เพื่อปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ และงานทำความสะอาดภายในโรงเรียน จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติด ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2559 18:10 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments