ครู-บุคลากร

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2560
https://groups.google.com/a/web1.dara.ac.th/d/forum/eoffice
http://www.dara.ac.th/meeting/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/ https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khru https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศสำหรับครูและบุคลากร

 • คู่มือประกอบการทำโครงการและPDCA ฉบับสมบูรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง PDF และ DOCXข้อมูลจาก ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 03:18 โดย Greecha Katpratoom
 • เรื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 13/6/2559 ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ ขอประกาศแจ้งเรื่องให้ครูและบุคลากรทราบดังต่อไปนี้
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:35 โดย Greecha Katpratoom
 • เรื่องแจ้งจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประกาศแจ้งคุณครูและบุคลากรทราบดังต่อไปนี้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำเอกสารคู่มือการเขียนโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แจกไปยังท ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:22 โดย Greecha Katpratoom
 • เรื่องแจ้งจากฝ่ายบุคลากร 13/6/2559 ฝ่ายบุคลาการประกาศแจ้งคุณครูและบุคลากรทุกท่านทราบดังต่อไปนี้ขอความร่วมมือคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในการอ่านประกาศที่ติดตามจุดต่าง ๆ  เพื่อการรับทราบข่าวสารโดยท ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:13 โดย Greecha Katpratoom
 • ขอติดตามทวงถามเอกสารการเรียนของนักเรียนเข้าใหม่ ขณะนี้ฝ่ายทะเบียนกำลังดำเนินการติดตามทวงถามเอกสารการเรียนของนักเรียนเข้าใหม่ในระดับชั้น ป.2 - ม.6 ซึ่งได้ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน โดยการส่งผ่านครูประจำช ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:11 โดย Greecha Katpratoom
 • เชิญประชุมครูผู้สอน ชั้น ป.1 - ม.6 วันที่ 20 มิ.ย. 59 ฝ่ายวิชาการเรียเชิญคุณครูผู้สอนทุกท่าน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 20 ม ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 20:04 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศของโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ายการอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560              คลิกเพื่อดู
  ส่ง 31 ม.ค. 2560 00:39 โดย Greecha Katpratoom
 • รายการอาหารประจำเดือนมกราคม 2560 รายการอาหารประจำเดือนมกราคม 2560              คลิกเพื่อดู
  ส่ง 4 ม.ค. 2560 19:39 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประกวดโครงงาน ป.4 – ป.6 เมื่อวันที่   21   กุมภาพันธ์   2560   ฝ่ายประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการประกวดโครงงาน ในกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  เพื่อให้นักเรียนใช ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2560 00:23 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • การเยี่ยมชมโรงเรียน โครงการประกวด Y Green School Award ครั้งที่ 4     เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  คณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก มูลนิธิ วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เพื่อการพ ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 19:36 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • การอบรมเรื่อง "การดูแลป้องฟันผุ (ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส)"     เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  2  กุมภาพันธ์  2560  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ กลุ่มงานท ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2560 22:54 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • ร่วมเฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันศุกร์  ที่  27  มกราคม  2560  ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2560 02:01 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • โครงการแลกเปลี่ยน ASEAN Exploration Program 2017 เมื่อวันที่   26  มกราคม   2560    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยดร.ชวนพิศ      เลี้ยงประพันธ์   ผู้จัดการโรงเรียน  คณะผู้บริหาร  และคณะครู  ให้การต้อนรับ  คณะครู  และน ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2560 20:45 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 576 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 121 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปภาพ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 71 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอ

 • พระเมตตา สู่ปวงข้าฯ ดาราวิทยาลัย การรวบรวมเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จเมืองเชียงใหม่ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดทำโดยสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:14 โดย Greecha Katpratoom
 • แปลอักษรและจุดเทียนน้อมถวายแสดงความอาลัย การแปลอักษรและจุดเทียนน้อมถวายแสดงความอาลัย พระทรงชัย องค์ภูมิพล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:09 โดย Greecha Katpratoom
 • พิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดพิธีรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:06 โดย Greecha Katpratoom
 • highlight งานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 23:02 โดย Greecha Katpratoom
 • วีดีโองานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 22:59 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือและวารสาร

 • The Dara Star Magazine July 2015 The Dara Star Magazine July 2015Click to Preview
  ส่ง 21 ก.ค. 2558 20:48 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รับสมัครบุคลากร

 • รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษจำนวน : 1 อัตรา  วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2558  วุฒิที่รับ : ปริญญาตร ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2558 23:04 โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง เพื่อปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ และงานทำความสะอาดภายในโรงเรียน จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติด ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2559 18:10 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments