วีดีโอการบรรยายเรื่อง "เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย TCAS" โดยทีมวิชาการ ม.ปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์7 ส.ค. 2560 18:48โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 18:55 ]
การบรรยายในวันประชุมผู้ปกครองวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ณ ห้องประชุมอาคารโซเฟีย บรัดเลย์ เแมคกิลวารี โดยผู้บรรยายประกอบด้วย อ.รวิรรณ ทองศรีแก้ว อ.ศรีพรรณ ใจแก้ว และ อ.ผดุงศักดิ์ กีรติวศิน เพื่อแนะแนวและการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย
Comments