วีดีโอ


วีดีทัศน์โรงเรียนดาราวิทยาลัย โอกาสครบรอบ 140 ปี

โพสต์18 มิ.ย. 2561 01:21โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 17:12 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

วีดีทัศน์โรงเรียนดาราวิทยาลัย สำหรับในโอกาสครบรอบ 140 ปี ของโรงเรียนดาราวิทาลัย ฉายครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย


วีดีทัศน์พิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 มิ.ย. 2561 01:20โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 17:21 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

วีดีทัศน์พิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560 ฉายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

วีดีโอพิธีรำลึกถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

โพสต์7 ธ.ค. 2560 23:03โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 18:10 ]

เมื่อวันศุกร์ที่   8   ธันวาคม    2560   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดพิธีรำลึกถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี   โดยมี ผป.สุทธยนต์    อารีญาติ   ผู้ช่วยอนุศาสก อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ  เป็นผู้วางพวงมาลัยดอกไม้หอมถวายราชสักการะ   การแสดงชุดฟ้อนสาปาระมี  เจ้าดารารัศมี   นักร้องประสานเสียงร้องเพลง  เจ้าดารารัศมี     และอธิษฐานขอพระพร โดย ศาสนาจารย์กิมราญ       จาริเพ็ญ  อนุศาสก จากนั้น คณะครู และนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงประจำโรงเรียน ณ บริเวณสนามวงกลม โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


วีดีโอพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย และ วันครบรอบ 100ปี ธงชาติไทย

โพสต์28 ก.ย. 2560 00:48โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 04:06 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย และ วันครบรอบ 100ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00-8.30 น.  ณ สนามวงกลม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้น ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ อ่านประวัติธงชาติไทย และอธิษฐานเผื่อประเทศชาติ และขอพระพร โดย ศาสนาจารย์กิมราญ จาริเพ็ญ อนุศาสก


วีดีโอบันทึกภาพพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์27 ส.ค. 2560 19:14โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 19:16 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพร   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85  พรรษา  ในวันศุกร์ที่   11   สิงหาคม  2560   โดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย     เป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ      มีคณะครู   นักเรียนทุกระดับชั้น   ร่วมพิธี    ณ สนามวงกลม   โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่วีดีโอ "Tan Kah Kee Memorial Museum" Trip - Dara Aacdemy 2016

โพสต์7 ส.ค. 2560 18:54โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 18:55 ]

Tan Kah Kee หรือ Chen Jiageng มหาเศรษฐีผู้พัฒนาเมืองเซียะเหมินคนสำคัญ โดยที่สำคัญคือเรื่องการศึกษา เป็นผู้สร้างมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน รวมถึงโรงเรียนหลายๆ โรงเรียนเพื่อพัฒนาเซียะเหมินและมอบให้กับประเทศชาติ ทางการจีนจึงได้สร้างสถานที่เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่เขาทำให้กับประเทศจีนวีดีโอDara Chorus เพลงชะตาชีวิต และ เพลงแสงเทียน

โพสต์7 ส.ค. 2560 18:51โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 18:55 ]

คณะนักร้องโรงเรียนดาราวิทยาลัยทำการแสดงการขับร้องในคืนดาราไนท์ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อแสดงการถวายอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
วีดีโอการบรรยายเรื่อง "เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย TCAS" โดยทีมวิชาการ ม.ปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์7 ส.ค. 2560 18:48โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 18:55 ]

การบรรยายในวันประชุมผู้ปกครองวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ณ ห้องประชุมอาคารโซเฟีย บรัดเลย์ เแมคกิลวารี โดยผู้บรรยายประกอบด้วย อ.รวิรรณ ทองศรีแก้ว อ.ศรีพรรณ ใจแก้ว และ อ.ผดุงศักดิ์ กีรติวศิน เพื่อแนะแนวและการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย
วีดีโอพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โพสต์2 ส.ค. 2560 18:14โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2560 18:18 ]


เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ฝ่ายศาสนกิจ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  โดยมี  ครูศาสนาสิรินทร   ทองเณร   เป็นผู้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า   อาจารย์สุทธยนต์   อารีญาติ   ผู้ช่วยอนุศาสก   อธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณ และทูลขอการทรงนำ   โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล   คณะครู และนักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   ศาสนาจารย์กิมราญ  จาริเพ็ญ   อนุศาสก   อธิษฐานเผื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์   คณะนักร้องประสานเสียงวงดาราคอรัส  ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ "ชาวศิวิไลซ์"  โดยมี  อาจารย์อนุศิษฐ์   เกตหอม   เป็นผู้ควบคุมวง    ณ   สนามวงกลม  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่1-10 of 95