รูปภาพ เทิดทูนพระคุณแม่ ประถมศึกษาปีที่ 1-3

โพสต์9 ส.ค. 2562 02:03โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2562 02:22 ]

       วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม  2562  ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมแผนกประถมศึกษาปีที่ 1-3  จัดกิจกรรมระลึกคุณ(เทิดทูนพระคุณแม่)  ณ  หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

https://photos.app.goo.gl/7T4MyrFjB2tf269V8
https://photos.app.goo.gl/7T4MyrFjB2tf269V8

Comments