รูปภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School วันที่ 30 กันยายน 2561

โพสต์9 ต.ค. 2561 17:38โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:25 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด  ( Thinking  Tools) ตามแนวทาง Thinking School 

เมื่อวันที่ 29  กันยายน  -  1  ตุลาคม  2561  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ    หัวข้อการสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด    ( Thinking  Tools)   ตามแนวทาง Thinking School   โดยเชิญ   ดร.ศราวุธ     สุตะวงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  และทีมงาน เป็นวิทยากร  โดยมีคณะครูทุกระดับของโรงเรียน  และครูจากโรงเรียนคู่พัฒนาเข้าร่วมการอบรม  ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/1gQbTnzLGjzS1FMt5
https://photos.app.goo.gl/1gQbTnzLGjzS1FMt5


Comments