รูปภาพ พิธี "ดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา ประจำปี 2562 วันที่ 19 เม.ย.2562

โพสต์22 เม.ย. 2562 00:18โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 20:22 ]
      เมื่อวันศุกร์ที่  19  เมษายน  2562  สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และ พิธีฮดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ ขอสุมาการะวะครูอาวุโส  เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง   ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์อาวุโส ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที  อีกทั้ง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึง เป็นโอกาสให้นักเรียนทุกรุ่น ทุกวัย ได้กลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน  โอกาสนี้ ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯได้มีการสรรหานายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระการทำงานลง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยคนใหม่ คือ คุณชมพูนุช   รัตนา   ศิษย์เก่าดาราวิทยาลัย รุ่น 101 (ม.ศ.3 ปี 2520 , ม.ศ.5 ปี 2522) 
https://photos.app.goo.gl/Vrzh3999DviCq9JV9
https://photos.app.goo.gl/Vrzh3999DviCq9JV9

Comments