รูปภาพงานประจำปี และการแสดง แสง สี เสียง 140ปี จากมิชชันนารีสู่ดาราวิทยาลัย

โพสต์14 พ.ย. 2561 22:22โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 15:52 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
เมื่อวันเสาร์ที่  3  พฤศจิกายน  2561 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   โดยใช้ชื่องาน "๑๔๐  ปี จากมิชชันนารี  สู่ดาราวิทยาลัย"  เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยครบรอบการก่อตั้ง  140  ปี   อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองเต็มตามศักยภาพ  รวมถึง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร  คณะครู  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  ตลอดจน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า  ๑๔๐  ปี และได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  โดยมี อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา   เป็นประธานเปิดงานประจำปี  เวทีการแสดง    ณ  เวทีหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ และ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นประธานเปิดงานประจำปี  การแสดงภาคสนาม   ณ   สนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย 

ตอนเย็นเวลา 14.00 - 20.30 น. เป็นการแสดง  แสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย”   เบริเวณหน้าหอสมุด    โดยมีลำดับงานดังนี้   อธิษฐานทูลขอการทรงนำ  โดยศาสนาจารย์สยาม   ม่วงศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย    กล่าวรายงานโดย  ดร.ชวนพิศ       เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  กล่าวเปิดงานโดย  นายมนัส    ขันใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และกล่าวแสดงความยินดีโดย ครูศาสนาปริญญา  ตาวินโน  ปลัดสำนักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ   ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า   นักเรียนและ ผู้ที่สนใจ   ได้รับชมการแสดง  ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง    140 ปี มากมาย  การแสดง แสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย” ประกอบด้วยการแสดง 6 องค์ ดังนี้

องค์ที่ 1  ปฐมบทมิ่งฟ้า นครานครพิงค์

องค์ที่ 2  แสงแห่งพระพร เรืองอมร ทิพย์ดารา

องค์ที่ 3  นพเกศ เทิดเจ้าฟ้า พระราชทานนาม

องค์ที่ 4  โรงเรียนพระราชชายา สู่ดาราวิทยาลัย

องค์ที่ 5  เรืองลับดับแสงแห่งดารา

องค์ที่ 6  กลับคืนสู่นครา พร่างพรายฟ้า จากมิชชันนารี สู่ 140 ปี ดาราวิทยาลัย

โดยมีนักแสดงครู  นักเรียน  ศิษย์เก่า  ร่วมในการแสดงครั้งนี้กว่า 300 ชีวิต


gg.gg/140dara

Comments